Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

 • گزارش دریافتی از پارسِ جنوبی عسلویه پیرامون اعتصاب کارگران پروژه ای نفت

  گزارش دریافتی از پارسِ جنوبی عسلویه پیرامون اعتصاب کارگران پروژه ای نفت

 • Reports received from South Pars Asalouye about the strike of petrochemical workers in Iran!

  Here we share the reports of Iranian petrochemical workers, detailing their experiences during the latest strikes. These reports were originally written in Persian by the workers themselves and were later translated by us.

 • Fascism comes to power in Italy

  A new threshold has been crossed in European politics. Our publications have been pointing out the rapid rise of fascism and proto-fascism all over the world. First the fascist Swedish Democrats turned out to be the real winners of elections in Sweden. And now fascism won the elections overwhelmingly in the third largest economy of the EU, Italy. Woe to those who underestimated this threat and...

 • Ucrania: guerra imperialista y catástrofe amenazante

  El 6 de septiembre de 2022, comenzó una contraofensiva ucraniana en la región de Kharkov que condujo con éxito a una importante retirada de las fuerzas rusas y a la ocupación de ciudades de importancia estratégica como Izyum en el río Donets. La respuesta de los líderes rusos fue declarar el 21 de septiembre una “movilización parcial” de 300.000 nuevas tropas militares, y convocar un...

 • Ukraine: Imperialist war and the threatening catastrophe

  On September 6, 2022, a Ukrainian counter-offensive started in the Kharkov region having successfully led to a major retreat of the Russian forces and occupying cities of strategic importance such as Izyum on the Donets river. The Russian leadership’s response was to declare on September 21 a “partial mobilization” of 300.000 new military troops, and to call a referendum on September 23-27...

 • Women, Life, Freedom …

  The "Hijab" or headscarf is often the first thing that comes to mind about Iran. The widespread fear of "Will Turkey become like Iran" mostly points to the mandatory headscarf practice in Iran. Those who proclaim "everything was better under Shah" immediately follow this up with "women could walk on the streets with mini-skirts and no headscarves". Just like this, the Iranian opposition itself...

 • Газета "Коммунист Ленинграда" No:4/2022 (148)

  We are publishing here issue No.4 for the year 2022 (Issue No. 148) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg).

 • Aliyev’in Zelenskiy yasası

  Azerbaycan Meclisi, 28 Eylül’de yeni siyasi partiler yasasını tartışmak üzere toplanacak. Ukrayna’da devam eden NATO-Rusya savaşından sonra, eski Sovyet coğrafyasında bir diğer savaş dinamiği de (Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki çatışmalara ek olarak) Azerbaycan ile Ermenistan arasında baş göstermişti. Savaş bu yazının doğrudan konusu değil, ama Azerbaycan devleti ve İlham Aliyev iç...

 • Əliyevin Zelenski qanunu

  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 28 sentyabrda siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi ilə bağlı ictimai müzakirələr aparılacaq. Ukraynada davam edən NATO-Rusiya müharibəsindən sonra keçmiş Sovet məkanında (Tacikistan və Qırğızıstan arasındakı münaqişələrdən əlavə) digər bir müharibə dinamikası da Azərbaycan və Ermənistan arasında alovlanmışdı.

 • Le fascisme arrive au pouvoir en Italie

  Un nouveau seuil a été franchi dans la politique européenne. Nos publications ont mis en évidence la montée rapide du fascisme et du proto-fascisme dans le monde entier. Tout d'abord, les ‘‘démocrates suédois’’ (parti fasciste) se sont avérés être les véritables vainqueurs des élections en Suède. Et maintenant, le fascisme a remporté les élections à une écrasante majorité dans la troisième...

 • Voices from the Iranian Popular Rebellion (2): Association of Progressive Mothers

  "The unceasing activity of the Iranian people, headed by women, especially the young generation and high school students, has completed its second month after the murder of the 22-year old Mahsa Amini at the hands of the so-called morality police. This extraordinary mass movement is now bearing its fruits in the form of the organising of the masses. We are here presenting two documents, one...

 • Voices from the Iranian popular rebellion (1): Schools and Students' Protection Committees

  The unceasing activity of the Iranian people, headed by women, especially the young generation and high school students, has completed its second month after the murder of the 22-year old Mahsa Amini at the hands of the so-called morality police. This extraordinary mass movement is now bearing its fruits in the form of the organising of the masses. We are here presenting two documents, one...

 • Midterm elections in the US: a draw?

  US midterm elections took place on Tuesday November 8th, 2022. Midterm elections determine one third of the Senate composition and the entirety of the House of Representatives, as well as state governors. The result of this year’s election frustrated the wishes and predictions of both great parties.

Ahmed Shakur
US midterm elections took place on Tuesday November 8th, 2022. Midterm elections determine one third of the Senate composition and the entirety of the House of Representatives, as well as state governors. The result of this year’s election frustrated the wishes and predictions of both great parties.
"The unceasing activity of the Iranian people, headed by women, especially the young generation and high school students, has completed its second month after the murder of the 22-year old Mahsa Amini at the hands of the so-called morality police. This extraordinary mass movement is now bearing its fruits in the form of the organising of the masses. We are here presenting two documents, one from t...
The unceasing activity of the Iranian people, headed by women, especially the young generation and high school students, has completed its second month after the murder of the 22-year old Mahsa Amini at the hands of the so-called morality police. This extraordinary mass movement is now bearing its fruits in the form of the organising of the masses. We are here presenting two documents, one from th...
RedMed
گزارش دریافتی از پارسِ جنوبی عسلویه پیرامون اعتصاب کارگران پروژه ای نفت
RedMed
Here we share the reports of Iranian petrochemical workers, detailing their experiences during the latest strikes. These reports were originally written in Persian by the workers themselves and were later translated by us.
Savas Michael Matsas
Καθώς ο πόλεμος δια πληρεξουσίου που προκάλεσε το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία εισέρχεται στον όγδοο μήνα μαζικής καταστροφής, μια νέα, απειλητικότερη κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Burak Sayım
Avrupa siyasetinde bir eşik aşıldı. Gerçek gazetesi, yıllardır Avrupa başta olmak üzere tüm dünya siyasetinde faşizmin ve ön-faşizmin hızlı yükselişine dikkat çekiyordu. Önce, İsveç’te faşist İsveçli Demokratlar partisi seçimlerden galip çıktı. Şimdi ise, Avrupa Birliği’nin en büyük üçüncü ekonomisi olan İtalya’da faşizm ezici bir zafer kazandı. Tehlikeyi küçümseyip, halkı kandıranlar utansın. Bu...
Burak Sayım
Avropa siyasəti yenə öz əndazəsindən çıxdı. Nəşrlərimiz neçə zamandır Avropa başda olmaqla bütün dünya siyasətində faşizmin və protofaşizmin intensiv yüksəlişinə diqqəti cəlb edirdi. Əvvəla, İsveçdə faşist İsveçli Demokratlar Partiyası seçkilərdən əsil qalib kimi çıxmışdı. İndi isə Avropa İttifaqının ən böyük üçüncü iqtisadiyyatı olan İtaliyada faşizm müstəsna bir qələbə qazandı. Təhlükəyə biganə...
Burak Sayım
Un nouveau seuil a été franchi dans la politique européenne. Nos publications ont mis en évidence la montée rapide du fascisme et du proto-fascisme dans le monde entier. Tout d'abord, les ‘‘démocrates suédois’’ (parti fasciste) se sont avérés être les véritables vainqueurs des élections en Suède. Et maintenant, le fascisme a remporté les élections à une écrasante majorité dans la troisième plus gr...
Burak Sayım
A new threshold has been crossed in European politics. Our publications have been pointing out the rapid rise of fascism and proto-fascism all over the world. First the fascist Swedish Democrats turned out to be the real winners of elections in Sweden. And now fascism won the elections overwhelmingly in the third largest economy of the EU, Italy. Woe to those who underestimated this threat and dec...
Savas Michael Matsas
Le 6 septembre 2022, une contre-offensive ukrainienne a débuté dans la région de Kharkov, entraînant avec succès une retraite majeure des forces russes et l'occupation de villes d'importance stratégique telles qu'Izyum sur le fleuve Donets. La réponse des dirigeants russes a été de déclarer le 21 septembre une "mobilisation partielle" de 300 000 nouveaux soldats et de convoquer un référendum du 23...
Savas Michael Matsas
El 6 de septiembre de 2022, comenzó una contraofensiva ucraniana en la región de Kharkov que condujo con éxito a una importante retirada de las fuerzas rusas y a la ocupación de ciudades de importancia estratégica como Izyum en el río Donets. La respuesta de los líderes rusos fue declarar el 21 de septiembre una “movilización parcial” de 300.000 nuevas tropas militares, y convocar un referéndum de...
Savas Michael Matsas
On September 6, 2022, a Ukrainian counter-offensive started in the Kharkov region having successfully led to a major retreat of the Russian forces and occupying cities of strategic importance such as Izyum on the Donets river. The Russian leadership’s response was to declare on September 21 a “partial mobilization” of 300.000 new military troops, and to call a referendum on September 23-27 in...
Association Soviet Union
We are proud to present to our readers Issue No. 3 (14) for 2022 of Советское Возрождение. Бюллетень Ассоциации «Советский Союз» or in English Soviet Renaissance. Bulletin of the Association “Soviet Union”.
Behnaz Tebrizi
The "Hijab" or headscarf is often the first thing that comes to mind about Iran. The widespread fear of "Will Turkey become like Iran" mostly points to the mandatory headscarf practice in Iran. Those who proclaim "everything was better under Shah" immediately follow this up with "women could walk on the streets with mini-skirts and no headscarves". Just like this, the Iranian opposition itself poi...
Behnaz Tebrizi
‘Hicap’ ya da başörtüsü, İran ile ilgili birçok kişinin aklına gelen ilk kavramdır. Özellikle AKP döneminde ‘Türkiye İran olacak mı’ endişesinin büyük kısmı kadınların başörtü zorunluluğunu ima eder. ‘İran şah dönemi daha iyiydi’ diyenler hemen arkasından ‘kadınlar mini etekle başörtüsüz gezebiliyorlardı’ der Türkiye’de, hatta İran’ın kendi muhalefeti de ‘özgürlük’ diye kadınların kılık kıyafetini...
Hasan Refik
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 28 sentyabrda siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi ilə bağlı ictimai müzakirələr aparılacaq. Ukraynada davam edən NATO-Rusiya müharibəsindən sonra keçmiş Sovet məkanında (Tacikistan və Qırğızıstan arasındakı münaqişələrdən əlavə) digər bir müharibə dinamikası da Azərbaycan və Ermənistan arasında alovlanmışdı.
Hasan Refik
Azerbaycan Meclisi, 28 Eylül’de yeni siyasi partiler yasasını tartışmak üzere toplanacak. Ukrayna’da devam eden NATO-Rusya savaşından sonra, eski Sovyet coğrafyasında bir diğer savaş dinamiği de (Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki çatışmalara ek olarak) Azerbaycan ile Ermenistan arasında baş göstermişti. Savaş bu yazının doğrudan konusu değil, ama Azerbaycan devleti ve İlham Aliyev iç siyasette...
Party of Russian Communists (RPK)
We are publishing here issue No.4 for the year 2022 (Issue No. 148) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg).
Sungur Savran
"Pour en venir à l'Italie, le pays est en proie à une dépression économique au niveau national depuis le début du nouveau siècle, c'est-à-dire avant même que la dépression mondiale ne commence en 2008. Son PIB est aujourd'hui inférieur à ce qu'il était au début du millénaire ! C'est le pays qui a la dette la plus élevée d'Europe (2,6 trillions de dollars, soit 150 % de son PIB). Diverses formules...
Sungur Savran
A certain event that happened during the 1917 October revolution has always been a bit of a mystery for historians. After the Bolsheviks brought down the provisional government and handed power over to the highest organ of the Soviets, the revolutionary soldiers descended into the wine cellars of the Winter Palace, went to the wine collection of the Tsar, each bottle of which was a fortune, and go...
Sungur Savran
“Coming to Italy, the country is in the grip of an economic depression at the national level since the beginning of the new century, i.e. even from before the worldwide depression started in 2008. Its GDP is lower today than it was as at the beginning of the millennium! It is the country with the highest debt stock in Europe (2.6 trillion dollars or 150 per cent of its GDP).
Association Soviet Union
С начала «Специальной военной операции» России на Украине прошло более 5 месяцев, и многое стало очевидным. В частности, становится понятным, что вопреки некоторым первоначальным прогнозам война будет долгой.
Association Soviet Union
More than five months have passed since the beginning of Russia's "Special Military Operation" in Ukraine, and much has become obvious. In particular, it becomes clear that, contrary to some initial forecasts, the war will be long. However, much remains hidden, incomprehensible and, as the invited experts and the presenters themselves express themselves politically correctly in Russian radio and t...
EEK-DIP
Plusieurs syndicalistes ont été arrêtés et envoyés en prison à Piacenza, en Italie, pour une simple activité syndicale ! Le procureur régional considère que leur lutte réussie pour arracher aux patrons de l'industrie de la logistique des augmentations de salaire supplémentaires après la fin du processus officiel de négociation collective est une ‘‘extorsion’’, criminalisant ainsi la lutte des clas...
EEK-DIP
İtalya’nın Piacenza kentinde bir grup sendikacı, yalnızca sendikacılık yaptıkları için tutuklanıp hapse atıldı! Bölge savcısı, taşımacılık sektörü işçilerinin toplu sözleşme pazarlıkları tamamlandıktan sonraki aşamada patronlarından daha yüksek bir zammı söküp alabilmek için yürüttükleri başarılı mücadeleyi “gasp” diye adlandırarak sınıf mücadelesini suç saydı. Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrim...
EEK-DIP
Σημαντικοί μαχητικοί συνδικαλιστές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην φυλακή στην Πιασέντζα της Ιταλίας, μόνο και μόνο για την συνδικαλιστική τους δράση! Η περιφερειακή εισαγγελέας ανακήρυξε σε… εκβιασμό την νικηφόρα τους πάλη με την οποία απέσπασαν αυξήσεις στους μισθούς από τα αφεντικά της βιομηχανίας logistics, μετά το πέρας της επίσημης διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων, ποινικοποιώντας...
EEK-DIP
Several unionists were arrested and sent to prison in Piacenza, Italy, for nothing more than trade union activity! The regional public prosecutor considers their successful struggle to wrest from the bosses of the logistics industry additional wage raises after the official collective bargaining process was terminated as “extortion”, thus criminalizing class struggle. The EEK of Greece and the DIP...
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
İmperialist müharibəsində ABŞ və NATO-nu məğlub etmək kapitalist və imperialist əsarətindən xilas olmaq uğrunda döyüşən bütün qüvvələrin, ən əvvəl beynəlxalq fəhlə sinfi və onun inqilabçı qabaqcıl dəstəsinin başlıca, zəruri və təxirəsalınmaz vəzifəsidir.
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
La défaite de la guerre impérialiste des USA et l'OTAN est la tâche principale de toutes les forces qui luttent pour l'émancipation de l'esclavage capitaliste et de la servitude impérialiste, en premier lieu la classe ouvrière internationale et son avant-garde révolutionnaire.
Party of Russian Communists (RPK)
We are publishing here issue No.3 for the year 2022 (Issue No. 147) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg).
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
La devastadora guerra en Ucrania lleva más de cuatro meses sin señales visibles de terminar. Millones de personas inocentes en Ucrania y en todo el mundo están pagando un alto precio. El final de la tragedia se ve obstaculizado por los principales instigadores de la guerra, el imperialismo estadounidense y la OTAN. Los llamados a una tregua y los intentos de negociaciones diplomáticas están siendo...
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi’nin ve RedMed.org internet ağının çağrıcısı olduğu ve 25-26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen Ukrayna’da NATO’nun vekâlet savaşına karşı Acil Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans şüphesiz ki mühim bir siyasi etkinlikti.
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
The Emergency Anti-War International Conference against the NATO proxy war in Ukraine called by the International Socialist Center “Christian Rakovsky” and RedMed.org web network on June 25-26, 2022 was undoubtedly an important international political event. The decision for the Conference was taken in the Preparatory Meeting of the Rakovsky Center on May 22, 2022, and consequently, the Invitation...
EEK
1. Ο καταστροφικός πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για πάνω από τέσσερις μήνες χωρίς ορατά σημάδια τέλους. Εκατομμύρια αθώων ανθρώπων στην Ουκρανία και όλο τον κόσμο πληρώνουν ένα τεράστιο τίμημα. Το τέλος της τραγωδίας παρεμποδίζεται από τους κύριους υποκινητές του πολέμου, τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
Association Soviet Union
We are proud to present to our readers Issue No. 2 (13) for 2022 of Советское Возрождение. Бюллетень Ассоциации «Советский Союз» or in English Soviet Renaissance. Bulletin of the Association “Soviet Union”.
Программа конференции (Все время указано по времени Москва-Стамбул-Афины.) 25 июня, суббота
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Сессия I: (14:00-18:45 с двумя 15-минутными перерывами) Модератор: Сунгур Савран (Председатель, DIP, Турция) Докладчик, Политическая принадлежность, Страна 1) Основной доклад: Савас Михаэль-Матсас (Генеральный секретарь EEK, Греция), от имени Раковского 2) Левент Долек (заместитель председателя, DIP, Турция), от имени RedMed 3) Алексей Албу (Боротьба, Украина) 4) Юрий Шахин (Против течения, Украин...
Final program of the Emergency International Anti-War Conference drawn up: New names added
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
As a stream of new participants are added each day, we now have a new program. Of course, the bulk of the program published yesterday is still valid. But we have newly added names from Italy, Iran, Algeria, Greece, Cyprus and Turkey. We hope that this program will be the final version.
Mobilize to stop the imperialist drive towards world war and nuclear annihilation!
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Mobilize to stop the imperialist drive towards world war and nuclear annihilation! War against imperialist war in Ukraine! Not expansion but dissolution of NATO! Down with capitalist restoration, for Socialism! For a new Union of Soviet Socialist Republics of free and equal peoples, without oligarchs, capitalists or bureaucrats, from Lisbon to Vladivostok!
Emergency International Anti-War Conference Program Announced: 45 speakers from five continents
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
The Emergency International Anti-War Conference organised by the International Socialist Center Christian Rakovsky and the web network RedMed is opening on Saturday, 25 June and will go on over the weekend of 25-26 June. This is an online conference that brings together parties, organisations and individual fighters from two-dozen countries, with more than 45 speakers from Europe, the Middle East,...
Encore une fois sur la défaite et la victoire dans la guerre en Ukraine
Association Soviet Union
La base de l'évaluation de la guerre en Ukraine pour tout marxiste est naturellement et nécessairement une caractéristique du capitalisme moderne et de ses contradictions, ainsi que du socialisme moderne et de ses contradictions.
Еще раз о поражении и победе в войне на Украине
Association Soviet Union
Основой оценки войны на Украине для любого марксиста естественно и обязательно является характеристика современного капитализма и его противоречий, а также современного социализма и его противоречий.
Once again about the defeat and victory in the war in Ukraine
Association Soviet Union
The basis for evaluation of the war in Ukraine for any Marxist is naturally and necessarily a characteristic of modern capitalism and its contradictions, as well as modern socialism and its contradictions.
Statement of the 8th Plenum of the Central Committee of the United Communist Party (OKP) of Russia
OKP
We appeal to the Ukrainian working people and their vanguard - the communist and progressive left, wherever they are: Comrades! There is a long and difficult road ahead. In the conditions of the agony of the Kyiv regime and rampant repressive terror, we urge you to be vigilant, to protect your comrades from the arbitrariness of the Ukrainian security forces and Nazi formations.
Strong participation in anti-imperialist, anti-war international conference organised by the Rakovsky Center and RedMed, to be held this weekend
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
The Emergency International Anti-Imperialist Conference organised by the International Socialist Center Christian Rakovsky and RedMed is taking place this weekend. It will be hosted online by two member organisations of the Rakovsky Center, the EEK of Greece (Workers Revolutionary Party) and the DIP of Turkey (Revolutionary Workers Party).
DİP, EEK, MTL
Η ακόρεστη ορμή του ιμπεριαλιστικού-καπιταλιστικού συστήματος για επέκταση, ειδικά στις παρούσες συνθήκες μιας δραματικά επιδεινούμενης παγκόσμιας κρίσης, βρίσκει το αντίστοιχό της στις ατέρμονες προσπάθειες του ΝΑΤΟ να επεκτείνει την παρουσία του σε όλο και νεότερες χώρες. Μετά την εισδοχή των 14 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων μεταξύ 1999 και 2020, τώρα είναι η σειρά...
RedMed
Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarının ABD-İsrail-Suud eksenli bir darbe ile devrilmesinin ardından Erdoğan ünlü "rabia" (Arapça anlamıyla "dördüncü") işaretini piyasaya sürmüştü. Bu işaret, en başta Mısır’ın yeni diktatörü Sisi’ye, ayrıca Türkiye’deki darbe girişiminin arkasındaki ABD’ye, Fettullah’ın işbirlikçisi olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suud’a, yeri geldiğinde de İsra...
Kutlu Dane
In the wake of the US-Israel-Saudi orchestrated coup that removed the Muslim Brotherhood from power in Egypt, Erdoğan introduced his well-known “rabia” (meaning “the fourth” in Arabic) sign. This sign is meant to “defy” Sisi as the new dictator of Egypt, the US as the power behind the failed coup attempt in Turkey in 2016, Fethullah Gülen’s (an ally-turned-nemesis of Erdoğan) collaborators the Uni...
DİP, EEK, MTL
Emperyalist-kapitalist düzenin doymak bilmez genişleme hırsı, bilhassa günümüzün dramatik biçimde kötüleşen küresel kriz koşullarında NATO’nun sürekli yeni ülkelerde varlık gösterme çabasında ifadesini buluyor. 1999 ve 2020 arasında 14 Orta Avrupa, Doğu Avrupa ve Balkan ülkesinden sonra NATO’ya katılma sırası bu kez İsveç ve Finlandiya’ya geldi! Bu gelişme, Ukrayna’daki savaşın bir uzantısıdır. S...
Savas Michael Matsas
The world has entered a new era. The unprecedented challenges of the post 2008 ongoing global economic crisis, of the global pandemic shock, and the escalating geopolitical tensions now exploding in Ukraine reconfigure the world scene. The spiraling global crisis of capitalism led to extraordinary “heterodox” economic measures by central banks and governments, to trade wars and even to weaponizati...
DİP, EEK, MTL
     
Behnaz Tebrizi
The regime’s media, “radio and television of the Islamic republic”, shows forced confessions, lies by saying that the dead person is a revolutionary guard killed by thugs, by fake street interviews that portray the life going on as normal. On the other hand, liberal opposition media outlets like BBC and Iran International continue being an enemy of the people and manipulate the events to their end...
Behnaz Tebrizi
Rejim medyası, "İslam cumhuriyeti radyo ve televizyonu", zorla uydurma itiraflar alarak, ölen kişinin aslında devrim muhafızı olduğunu ve "çapulcular" tarafından öldürülmüş olduğu yalanıyla ve sahte sokak röportajlarıyla, “aslında her şey çok güzel" imajı yaratmaya çalışıyor. BBC, İran International gibi liberal muhalefet medyası ise halk düşmanlığına devam edip kendi amaçları yönünde olanları man...
Black Fish Voice
بهنام موسیوند از رفقای جوانِ سوسیالیست است که از ۲ سال پیش تنها به علت دفاع از حقوق طبقه‌ی کارگر و نوشتن علیه سرکوبِ کارگران و فعالینِ کارگری در زندان است. او همواره با صراحت مواضع سوسیالیستی خود را ابراز داشته و با جمهوری اسلامی و نیز جریانات پرو-امپریالیست مرزبندی کرده است. با این‌وجود حکومت او را به تحمل ۵ سال زندان محکوم کرده است. بهنام از ۲ سال پیش زندانی است‌. او در زندان هم سکوت نکرد و به د...
Black Fish Voice
Behnam Musivend işçi sınıfının hakları için mücadele etmekten, işçilerin ve işçi sınıfı militanlarının maruz kaldığı baskıya karşı yazılar yazmaktan ötürü iki senedir hapiste tutuluyor. O sosyalist kimliğini açıkça ortaya koymuş, hem İslami Cumhuriyet ve hem de emperyalist muhalefet ile arasındaki çizgileri kalınca çekmiş biri. Buna rağmen hükümet tarafından 5 sene hapisle cezalandırıldı. Son iki...
Black Fish Voice
Behnam Moosivand is a young socialist militant who has been in prison for the past two years only for defending the rights of the working class and writing against the repression of workers and labor activists. He has always openly stated his socialist positions and made his differences known with the Islamic Republic as well as the pro-imperialist currents. However, the government sentenced him t...
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
جنگ علیه جنگ امپریالیستی در اوکراین! پیشروی نه، بلکه انحلال ناتو مرگ بر احیاء دوباره ی سرمایه داری، پیش به سوی سوسیالیزم از لیزبون تا ولادی وستوک برای اتحاد جدید جمهوری های سوسیالیستی شوروی متشکل از مردمان آزاد و برابر، بدون الیگارش، سرمایه دار یا بروکرات
Party of Russian Communists (RPK)
We are publishing here issue No.2 for the year 2022 (Issue No. 146) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg).
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Mobilisez-vous pour arrêter la course impérialiste vers la guerre mondiale et l'annihilation nucléaire ! Guerre contre la guerre impérialiste en Ukraine ! Non à l'expansion de l'OTAN mais pour sa dissolution ! A bas la restauration capitaliste, pour le socialisme ! Pour une nouvelle Union des Républiques Socialistes Soviétiques de peuples libres et égaux, sans oligarques, capitalistes ou bureaucr...
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Мобилизуйтесь, чтобы остановить империалистический драйв навстречу мировой войне и ядерному взаимоуничтожению! Война против империалистической войны в Украине! Не расширение, а роспуск НАТО! Долой капиталистическую реставрацию, за Социализм! За новый Союз Советских Социалистических Республик свободных и равных народов, без олигархов, капиталистов или бюрократов, от Лиссабона до Владивостока!
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Dünya savaşı ve nükleer yok oluşa götüren emperyalist dayatmayı durdurmak için ileri! Ukrayna’da emperyalist savaşa karşı savaş! NATO genişletilmesin, dağıtılsın! Kapitalist restorasyona son, Sosyalizm için ileri! Lizbon’dan Vladivostok’a kadar oligarksız, kapitalistsiz, bürokratsız, özgür ve eşit halkların yeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için ileri!
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Mobilize to stop the imperialist drive towards world war and nuclear annihilation! War against imperialist war in Ukraine! Not expansion but dissolution of NATO! Down with capitalist restoration, for Socialism! For a new Union of Soviet Socialist Republics of free and equal peoples, without oligarchs, capitalists or bureaucrats, from Lisbon to Vladivostok!
Christian Rakovski Balkan Socialist Centre and RedMed
Να κινητοποιηθούμε να σταματήσουμε την ιμπεριαλιστική πορεία προς τον παγκόσμιο πόλεμο και τον πυρηνικό αφανισμό! Πόλεμος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία! Όχι επέκταση αλλά διάλυση του ΝΑΤΟ! Κάτω η καπιταλιστική παλινόρθωση, για τον Σοσιαλισμό! Για μια νέα Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών ελεύθερων και ίσων λαών, χωρίς ολιγάρχες, καπιταλιστές ή γραφειοκράτες, από τη Λισαβόνα ως...
Guy Hesser
E. Macron a été élu président de la République à l’issue de ce second tour de l’élection présidentielle avec un peu moins de 10 million de voix (un gain de plus d’1 million de voix par rapport à 2017. Il devance M. Le Pen (un peu plus de 8 millions de voix et un gain de plus de 400 000 par rapport à 2017). Cependant, l’abstention (26,3%) est l’une des plus haute enregistrée en France pour un tel s...
Association Soviet Union
Only imperialist capital can and should be defeated in the war in Ukraine, generated by the objective and subjective contradictions of the world capitalist system, prepared and provoked by NATO led by the United States – no matter what national and supranational camouflage uniform it wears and under whatever national and supranational flags it participate in this war. The only collective and unite...
Association Soviet Union
Seul le capital impérialiste peut et doit être vaincu dans la guerre en Ukraine, engendrée par les contradictions objectives et subjectives du système capitaliste mondial préparé et provoqué par l'OTAN dirigée par les États – Unis quel que soit l'uniforme de camouflage National et supranational qu'il porte et sous quels drapeaux nationaux et supranationaux il participe à cette guerre. Le seul gagn...
Association Soviet Union
Потерпеть поражение в войне на Украине, порожденной объективными и субъективными противоречиями мировой капиталистической системы, подготовленной и спровоцированной НАТО во главе с США, может и должен только империалистический капитал – какую бы национальную и наднациональную камуфляжную форму он не носил и под какими бы национальными и наднациональными флагами он в этой войне не участвовал. Единс...
Levent Dölek
With the onset of the war between Russia and Ukraine, a politics of “neutrality” has been commonly defended by the left, justified by a reference to Lenin and the politics of the Bolsheviks during the First World War. These references are mistaken. Russia cannot possibly be taken as an “imperialist” state on the basis of any Marxist framework and certainly not based on the perspective put forth by...
RedMed
Last month, Students for Justice in Palestine (SJP) at UIUC started a divestment campaign for the corporations that are complicit in human rights violations and that contribute to the Israeli military, US prisons and US immigration and Customs Enforcement (ICE). The divestment campaign asked to divest from companies such as Caterpillar Inc., Elbit systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman and Ara...
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه موید گرانش سیاسی و فضای سنگین انتخابات می باشد. تهدید فاشیستی به نمایندگی مارین لوپن ان که ما ازآن بعنوان "طاعون آبی" یاد می کنیم – بر اساس نتایج اولیه انتخابات سایه به سایه امانوئل ماکرون را دنبال می کند. البته این وضعیت در مقایسه با سال‌های 2002 و 2017 که FN (جبهه ملی، نام قدیمی RN، حزب مارین لوپن) به دور دوم رسیده بود کاملاْ متفاوت می باشد.دستگاه فا...
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
Prezident seçkilərinin nəticələrinin müəyyənləşməsi ilə vəziyyətin mürəkkəbliyi öz təsdiqini tapdı. Seçkilərin birinci turunun nəticələrinə görə, Marin Le Pen və onun təmsil etdiyi – “mavi vəba” adlandırdığımız – faşist təhlükəsi Emmanuel Makronu yaxından izləyir. Bununla belə, hazırkı vəziyyət (Le Penin partiyası Milli Birliyin sələfi olan) Milli Cəbhənin seçkilərin ikinci turuna qaldığı 2002-ci...
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
With the results of the presidential elections, the gravity of the moment is confirmed. Marine Le Pen and the fascist threat she represents – that we call the “blue plague” – is closely following Emmanuel Macron according to the initial results of the elections. However, the situation is profoundly altered compared to 2002 and 2017, when the FN (National Front, the old name of the RN, Marine Le Pe...
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ile birlikte içinde bulunduğumuz durumun vehameti de belirginleşmiş oldu. Seçimin ilk sonuçlarına göre Marine Le Pen ve onun temsil ettiği, bizim “mavi veba” dediğimiz faşist tehdit Emmanuel Macron’u çok yakından takip ediyor. Ancak bugünkü durum, 2002 ve 2017’de, Le Pen’in partisi RN’in öncülü olan Ulusal Cephe’nin (FN) seçimlerin ikinci turuna kalmasından...
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
Les résultats des présidentielles confirment la gravité de l’heure. Marine Le Pen, et la menace de peste bleu marine qu’elle représente vient juste après Emmanuel Macron selon les résultats initiaux. Cependant la situation est profondément altérée comparée à 2002 et à 2017, quand le FN (Front National, le nom ancien du RN) était présent au second tour. Cette fois-ci, avec ces deux candidats (Marin...
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
En esquissant un bilan (incomplet, donc) du quinquennat Macron : (très bénéfique pour la bourgeoisie en générale et pour les plus riches en particulier, il est catastrophique pour la classe ouvrière et toutes les autres fractions de classes populaires), on ne peut que conclure que en 5 ans, Macron aura imposé les lois les plus réactionnaires, les plus anti-sociales, les plus anti-ouvrières que la...
Association Soviet Union
We are proud to present to our readers Issue No. 1 (12) for 2022 of Советское Возрождение. Бюллетень Ассоциации «Советский Союз» or in English Soviet Renaissance. Bulletin of the Association “Soviet Union”.
Party of Russian Communists (RPK)
We are publishing here issue No.1 for the year 2022 (Issue No. 145) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg).  
Opción Obrera
We are publishing below the statement of the revolutionary Marxist organization Opción Obrera of Venezuela on the Ukraine war. In its general approach to the war, this statement is in broad agreement with the statements put out earlier by the International Socialist Center Christian Rakovsky and, later, by several members of the Center (EEK, DIP, MTL, Association Soviet Union, and ROR), all publis...
DIP
Για να καταλάβουμε μεταξύ ποιων είναι πραγματικά ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα πρέπει να δούμε ποιοι διαπραγματεύονταν τους τελευταίους δύο μήνες. Οι διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα μεταξύ Πούτιν και Μπάιντεν, μεταξύ Πούτιν και ΝΑΤΟ ή μεταξύ Πούτιν και Μακρόν. Η Ουκρανία ήταν σιωπηλή όλο αυτό το διάστημα. Πριν από τον πόλεμο, η πολιτική διεξαγόταν μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Δεδομέ...
Association Soviet Union
The criminal and treacherous destruction of the Soviet Union is the main cause of the common tragedy of the peoples of Ukraine and Russia, of all the peoples of the former Soviet socialist republics, which has been in effect for 30 years.
Association Soviet Union
The criminal and treacherous destruction of the Soviet Union is the main cause of the common tragedy of the peoples of Ukraine and Russia, of all the peoples of the former Soviet socialist republics, which has been in effect for 30 years.
Association Soviet Union
The criminal and treacherous destruction of the Soviet Union is the main cause of the common tragedy of the peoples of Ukraine and Russia, of all the peoples of the former Soviet socialist republics, which has been in effect for 30 years.
Opción Obrera
We are publishing below the statement of the revolutionary Marxist organization Opción Obrera of Venezuela on the Ukraine war. In its general approach to the war, this statement is in broad agreement with the statements put out earlier by the International Socliaist Center Christian Rakovsky and, later, by several members of the Center (EEK, DIP, MTL, Association Soviet Union, and ROR), all publis...
Association Soviet Union
Hazırda Ukraynada baş verənlər Ukrayna və Rusiya xalqlarının, istismardan azad edilmiş ədalətli bir cəmiyyət və gələcəyin kommunist dünyasını qurmaq üçün birləşən keçmiş sovet sosialist respublikalarının bütün xalqlarının ümumi faciəsidir. Bu faciə Sovet İttifaqının xainliklə və amansız şəkildə məhv edilməsinin bilavasitə nəticəsidir. Buna görə SSRİ prezidenti və Sov.İKP baş katibi Mixail Qorbaçov...
Association Soviet Union
Bugün Ukrayna’da yaşananlar Ukrayna ve Rusya halklarının, sömürünün olmadığı adil bir toplum ve geleceğin komünist dünyasını kurmak için bir araya gelen eski Sovyet sosyalist cumhuriyetlerin tüm halklarının ortak trajedisidir. Bu trajedi Sovyetler Birliğinin haince ve canice yok edilmesinin doğrudan sonucudur.
Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
Faisant de nombreux morts, la guerre a commencé en l’Ukraine. Nous, militants ouvriers et révolutionnaires de ROR sommes opposé aux bains de sang. Mais, en France, comme dans d’autres pays impérialistes, le « Camp du Bien », un large conglomérat d’intellectuels bourgeois, faussement pacifistes et vraiment belliciste a unanimement condamnée la seule Russie (le « Camp du Mal »). Ce conglomérat regro...
RedMed
Our fifth annual English edition, Revolutionary Marxism 2021, is out, amidst the prolonged pandemic and the economic and social crisis deepened by the former. World capitalism has failed even to make vaccines accessible worldwide, let alone implementing measures to keep billions of workers safe, such as re-planning the production process in accordance with the pandemic-induced circumstances.
Rakovsky Center/RedMed
Yli kuukauden koko maailma on ollut järkyttynyt Venäjän ja Ukrainan välisen sodan mahdollisuudesta. Missä hysteriassa läntinen media elääkään! Skenaariot vaihtelevat, mutta kaikkia maustavat yhteydet tuomiopäivään: Venäjän aloittama täysi kybersota naapuriaan vastaan, tai Venäjän hyökkäys ja Ukrainan miehitys, ja jopa miehitys ja hallinnon vaihto Venäjän kätyreihin. Jopa Ukrainan presidentti Volod...
Association Soviet Union
Ce qui se passe actuellement en Ukraine est une tragédie commune des peuples d’Ukraine et de Russie, de tous les peuples des anciennes républiques socialistes soviétiques, qui ont construit ensemble une société juste exempte d'exploitation, un nouveau monde communiste du futur. Cette tragédie est la conséquence directe de la trahison criminelle de la destruction de l'Union Soviétique, les responsa...
Association Soviet Union
What is currently happening in Ukraine is a common tragedy of the peoples of Ukraine and Russia, of all the peoples of the former Soviet socialist republics, who jointly built a fair society free from exploitation, a new future communist world. This tragedy is a direct consequence of the treacherous and criminal destruction of the Soviet Union, the blame for which lies with the President of the US...
Association Soviet Union
Происходящее в настоящее время на Украине является общей трагедией народов Украины и России, всех народов бывших советских социалистических республик, совместно строивших свободное от эксплуатации справедливое общество, новый будущий, коммунистический мир. Эта трагедия является прямым следствием предательского и преступного разрушения Советского Союза, вина за которое лежит на Президенте СССР, Ген...
Marxist Workers' League (Finland) - MTL
War was ignited in the heart of Europe on Thursday 24th February 2022. War, that can be escalated to the scale of the whole of Europe or even to a global war. Putin speaks about ”military operation” to ”defend and save” the Russian-speaking people of Donbass. On the other side of the Atlantic Ocean, US president Biden talks about an ”unprovoked attack against the sovereignty of Ukraine”. In Finlan...
DIP
To understand who the war in Ukraine is really between, one should look at who was negotiating for the past two months. The negotiations took place between Putin and Biden, between Putin and NATO or between Putin and Macron. Ukraine was silent the whole time. Prior to the war, politics were conducted between the USA, the EU, NATO and Russia. Since war is the continuation of politics by other means...
EEK
From the early hours of February 24, 2022, for the first time since the end of the Second World War, the flames of war destruction flared up in Ukraine, threatening to spread to the whole of Europe and set the planet on fire. The Kremlin, in a speech by Putin, spoke of a "special military operation against the military infrastructure of Ukraine" which, together with the "Western bloc", threatens t...
DIP
Nous venons d’apprendre – avec colère, mais pas d’étonnement – l’attaque déclenché contre vous après les déclarations de Gérard Darmanin. Nous voudrions déclarer que nous considérons cette attaque menée par l'impérialisme français avec la provocation du sionisme comme une attaque contre tous ceux qui se battent pour la cause palestinienne partout dans le monde, et nous nous tenons à vos côtés dans...
DIP
Fransız İçişleri Bakanı Gérard Darmanin’ın yaptığı açıklama ile birlikte size karşı başlatılan saldırıyı, şaşkınlıkla değil ama öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Siyonizmin kışkırtması ile Fransız emperyalizminin yürüttüğü bu saldırıyı, tüm dünyada Filistin davası için mücadele yürüten herkese yapılmış saydığımızı ve mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz.
The immediate background to today's war was the change of regime Ukraine went through in the Maidan events of 2014. The importance, even the existence, of fascists and their presence both at Maidan and later in the setup of the new Ukrainian regime was almost denied by most left-wing international groups. Three months after the end of the Maidan events, a fascist band burned and killed dozens of...
Sungur Savran
We have just published "In defence of Lenin: a reply to Putin on the collapse of the USSR", an article by our comrade Sungur Savran. This article we are now publishing by Savran explains the epoch-making character of Lenin's national policy in the context of the foundation of the USSR in 1922 in more general and theoretical terms. It was first published in the annual English language issue Revolut...
Sungur Savran
An extremely important aspect of Vladimir Putin’s speech on the night of 21 February 2022, relayed by cable television and simultaneously translated into many languages, thus reaching a very wide array of audiences worldwide, was his long-drawn out narrative on the historical aspect of the question of relations between Russia and Ukraine.
DIP
February 18th of 1952 is the day Turkey decided to join NATO, voted in favor by both the ruling Democratic Party and the opposition Republican People’s Party in the parliament. This anniversary began with jubilant celebrations from the NATO and AKP government front. NATO celebrated the anniversary of the acceptance of Turkey and Greece on its social media accounts. The Turkish Ministry of National...
Ahmed Shakur
The BPP’s remarkable discipline under greatest distress should be praised for at least three reasons. First, as we have remarked below, the greatest of unflinching discipline and finesse are required to combat the repressive organs of the reactionary bourgeois state. Second, most Left groupings today are in great disarray precisely due to lack of discipline, while a minority of sects understand fr...
Rakovsky Center/RedMed
Уже больше месяца весь мир сотрясают новости о перспективе российско-украинской войны. Какой истерией кишат западные СМИ! Сценарии разные, но все они окрашены ассоциациями конца света: Россия начинает полномасштабную кибервойну против своего соседа, или российское вторжение в Украину, или полномасштабная оккупация Россией этой страны, или даже эта оккупация сопровождается сменой власти. с русским...
Rakovsky Center/RedMed
Bir aydan uzun bir süredir tüm dünya olası bir Rusya-Ukrayna savaşı haberleriyle çalkalanıyor. Batı basınında konuyla ilgili hezeyanlardan geçilmiyor! Bin bir türlü senaryo basında dolaşsa da hepsinde bir mahşer günü edası var: Rusya ya komşusuna karşı topyekûn bir siber-savaş başlatmak üzere, ya Ukrayna’ya karadan asker soktu sokacak, ya da Ukrayna’yı hepten işgal edecek. Böylesi bir işgalin bir...
Rakovsky Center/RedMed
Εδώ και πάνω από ένα μήνα ολόκληρος ο κόσμος συγκλονίζεται από ειδήσεις σχετικά με την προοπτική ενός πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Η υστερία επικρατεί στα δυτικά μέσα ενημέρωσης! Τα σενάρια ποικίλλουν, αλλά όλα είναι χρωματισμένα με συνειρμούς καταστροφής: Η Ρωσία αρχίζει έναν κυβερνοπόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον του γείτονά της ή μια εισβολή στην Ουκρανία ή μια πλήρους κλίμακας κατοχή της χώρας α...
Rakovsky Center/RedMed
For longer than a month the entire world has been rocked with news about the prospect of a Russia-Ukraine war. What hysteria the Western media is alive with! The scenarios vary, but all are tinged with doomsday associations: Russia starting a full-scale cyberwar on its neighbour or a Russian incursion into Ukraine or a full-scale occupation by Russia of that country or even that occupation being a...
Rakovsky Center/RedMed
Depuis plus d'un mois, le monde entier est secoué par des informations sur la perspective d'une guerre Russie-Ukraine. Quelle hystérie dans les médias occidentaux ! Les scénarios varient, mais tous sont teintés d'associations apocalyptiques : La Russie déclenche une cyberguerre à grande échelle contre son voisin, ou une incursion russe en Ukraine, ou une occupation à grande échelle de ce pays par...
Rakovsky Center/RedMed
Artıq bir aydan çoxdur ki, bütün dünya Rusiya-Ukrayna müharibəsi ehtimalı ilə bağlı xəbərlərlə silkələnir. Qərb mediası bu məsələ ilə bağlı isteriyadadır! Ssenarilər müxtəlifdir, lakin bunların hamısında müəyyən bir məhşər günü nəzərdə tutulur: Rusiya ya qonşusuna qarşı geniş miqyaslı bir kibermüharibəyə başlamaq üzrədir, ya da Ukraynaya qoşun yeridəcək və ya Ukraynanı bütünlüklə işğal edəcək. Söz...
Ahmed Shakur
Black History Month (BHM) arrives this year under quite exceptional conditions. The last year and a half has witnessed the parallel rise of the largest mass movement the United States has witnessed in decades and the fascist reaction. Immediately following the George Floyd popular revolt that swept across the country, fascist thugs flexed their muscles on a national scale for the first time on Jan...
Sovyetler Birliği’nin çöküşünde devrimci Marksizmin rolü: Bir daha asla!
Armağan Tulunay-Sungur Savran
Les 25 et 26 décembre 1991 constituent un tournant dans l'histoire moderne. Ces jours-là ont vu la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), l'État né de la grande révolution d'octobre 1917. Hormis le règne éphémère de la Commune de Paris pendant 72 jours en 1871, il s'agit de la première révolution qui a aboli les relations capitalistes et a ainsi établi le premier Ét...
Sungur Savran
Les noms sont importants. Commençons donc par nommer correctement la crise actuelle : La question n'est pas que la Russie menace l'Ukraine. La question est plutôt que la Russie a décidé de mettre un terme à la menace de l'impérialisme en dressant une barrière militaire contre la menace de l'OTAN. Cette barrière a été établie à la frontière avec l'Ukraine dans les circonstances actuelles. Elle aura...
Sungur Savran
İstənilən bir məsələni necə adlandırmağımız olduqca əhəmiyyətlidir. Odur ki, ilk növbədə baş verən böhranın adını düzgün qoymalıyıq: burada söhbət Rusiyanın Ukraynanı təhdid etməsindən yox, Rusiyanın NATO əleyhinə hərbi baryerlə imperializm təhlükəsinin qarşısını almaq qərarına gəlməsindən gedir. Sözü gedən baryer hazırkı şəraitdə Ukrayna ilə sərhəddə təsadüfən qurulub. Yəni belə bir baryer müxtəl...
Sungur Savran
Bir sorunu nasıl adlandırdığınız çok önemlidir. Yaşanmakta olan krizin adını doğru koyalım: Mesele Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit etmesi değil. Mesele, Rusya’nın NATO’nun kendisini tehdit etmesine karşı bir askerî barajla emperyalizmin bu tehdidine “dur!” demesi. Bu baraj bugünün koşullarında Ukrayna sınırında kuruldu. Başka koşullarda başka bir coğrafyada kurulabilirdi. Konu Ukrayna değil. Konu NATO...
Sungur Savran
Naming matters. So let us start with correctly naming the current crisis: The question is not about Russia threatening Ukraine. Rather, the question is that Russia decided to put a stop to the threat of imperialism with a military barrier against NATO’s threat. This barrier happened to be established on the border with Ukraine under current circumstances. It could very well have been established i...
Kazakhstan between revolutionary upsurge and reactionary civil war dynamics
Hasan Refik
Qazaxıstan təzə ilə kütləvi etiraz aksiyaları ilə başladı. Yanvarın 2-də başlayan aksiyalar artıq ilk həftəsini başa vurarkən bir çox məsələ barədə hələ də dürüst məlumatlar əldə etmək mümkün deyil. Bununla belə, günbəgün toz-duman dağılır, hadisələrin başlıca cəhətləri aşkara çıxmağa başlayır. Biz də belə bir şəraitdə Qazaxıstan siyasətinin ən xırda təfərrüatları barədə məlumatlı olduğumuzu iddia...
Kazakhstan between revolutionary upsurge and reactionary civil war dynamics
Hasan Refik
Kazakistan yeni yıla büyük kitle eylemleri ile başladı. 2 Ocak’ta başlayan eylemler ilk haftasını doldurmak üzereyken, birçok konuda hala net bilgiler edinmek mümkün değil. Yine de her geçen gün toz duman biraz daha dağılıyor, bazı hatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de bu şartlarda, Kazakistan siyasetinin inceliklerine vâkıf olma iddiamız olmaksızın, ilk gelişmelere ve olası gidişata dair izlenim...
Kazakhstan between revolutionary upsurge and reactionary civil war dynamics
Hasan Refik
Kazakhstan’s new year took off with mass protests. While the actions that started on January 2 are a week in, it is still not possible to obtain precise information on many issues. However, the fog of war disperses by the day, and the main lines of the episode start to emerge. In these circumstances, we find it meaningful to share our impressions of the first developments and possible course witho...
EEK
To the couriers and delivery workers of Greece, Europe and the whole world. To the international labour movement. The Workers Revolutionary Party (Greece) fully endorses the announced international strike of the delivery workers called by the SVEOD rank-and-file union in Greece in cooperation with equivalent unions from Europe and other countries. The first international action of the delivery wo...
The meaning of the storming of the Capitol
Sungur Savran
The series of events of 6th January 2021 in the United States that culminated in the storming of Congress is, to refer to a metaphor Lenin used in an entirely different context, “a flash of lightning which threw more of a glare on reality than anything else.”
One year after the fascist putsch: farce is turning into tragedy
James Cooper
Exactly one year has passed since Trump’s fascist gangs have attempted to take over the Capitol in Washington, DC to prevent the transfer of power from Trump to Biden. Though the putsch emerged as a flash of lighting seemingly out of thin air a mere nine days before the succession, it was in fact one of the most predictable political ruptures the United States had ever witnessed.
USA: the post-putsch growth of fascism
James Cooper
The American fascist movement is regaining the momentum in the aftermath of the 2020 elections and the abortive putsch on January 6th in Washington, DC at lightning speed. In stark contrast to the classical forms of fascism in the 1920s and 1930s, today’s fascist movement is strengthening its grip on large sections of the working class. The gubernatorial elections in two East Coast states, Virgini...