Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

Articles

Mohammad Ghaznavian
May 13, 2021

On the Saturday of May 7, 2021, Haft Tappeh workers declared a victory:
"Haft Tappeh has been liberated by its workers."

EEK
May 10, 2021

On behalf of the Central Committee of the EEK (Workers Revolutionary Party) of Greece, we send our fraternal greetings and congratulations to the people of the Donetsk People’s Republic (DPR), on the occasion of its 7th anniversary.

RedMed
May 2, 2021

¡Desmantelamiento de la OTAN y todas las bases militares imperialistas!
¡Guerra contra la guerra de los imperialistas!
¡Abajo el chovinismo burgués!
¡Por el internacionalismo proletario!
¡Por una Internacional revolucionaria del proletariado y los oprimidos!

RedMed
May 1, 2021

Διαλύστε του ΝΑΤΟ και όλες των ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές βάσεις!
Πόλεμος στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών!
Κάτω ο αστικός σοβινισμός! Για τον προλεταριακό διεθνισμό!
Για μια επαναστατική Διεθνή του προλεταριάτου και των καταπιεσμένων!

RedMed
May 1, 2021

Ликвидировать НАТО и все империалистические военные базы!

Война против войны империалистов!

Долой буржуазный шовинизм! За пролетарский интернационализм!

За революционный Интернационал пролетариата и угнетенных!

RedMed
May 1, 2021

Dismantle NATO and all imperialist military bases!
War against the war of the imperialists!
Down with bourgeois chauvinism! For proletarian internationalism!
For a revolutionary International of the proletariat and the oppressed!

DIP
April 29, 2021

En France, 20 généraux à la retraite et plus d’un millier d’officiers des autres grades ont publié un pronunciamiento qui accuse les dirigeants politiques du pays, à commencer par le président de la République Emmanuel Macron et y compris les membres du gouvernement ainsi que ceux du Parlement, non seulement de louvoiement et de laxisme mais aussi du « silence coupable ». Ils avertissent de l’intervention inexorable de leur « camarades d’active dans une mission périlleuse » dans le but de sauvegarder la civilisation française et menacent d’une « guerre civile [qui] mettra un terme à ce chaos croissant, et les morts, dont vous [les dirigeants politiques du pays] porterez la responsabilité, se compteront par milliers ».

DIP
April 29, 2021

Fransa’da 20 emekli general ve farklı rütbelerden binden fazla subay, ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere hükümet üyeleri ve milletvekillerini, sadece oyalama ve gevşeklik ile değil, aynı zamanda "suçlu bir sessizlik" içinde olmakla da itham eden; Fransız medeniyetini korumak üzere "tehlikeli bir görevde bulunan muvazzaf silah arkadaşlarının" önüne geçilemez müdahalesi konusunda uyaran ve "sorumluluğunu ülkenin siyasî liderlerinin taşıyacağı, binlerle sayılacak ölümlerin olacağı bir iç savaş" tehdidinde bulunan bir açıklama yayınladılar.

DIP
April 29, 2021

In France, 20 retired generals, as well as more than one thousand officers of other ranks, have published a pronunciamiento accusing the political leaders of the country, starting with the President of the Republic Emmanuel Macron and including members of the government as well as members of parliament not only for equivocation and laxism, but also “guilty silence”, warning of the inexorable intervention of their “active-duty comrades in a perilous mission” to save French civilisation, and threatening a “civil war in which deaths will be counted in the thousands, for which you [the political leaders of the country] will bear the responsibility”.

Association Soviet Union
April 26, 2021

We are publishing here issue No.2 for the year 2021 (Issue No. 140) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg). We had earlier written, on the occasion of the publication of No. 1 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Bulletin of the Association “Soviet Union” the following: "As a new year’s gift to our readers, let us say that we hope this is the beginning of a new level of cooperation between several Marxist entities in Russia and RedMed. We hope to be able to announce some great news in the coming weeks." The publication of Communist of Leningrad on RedMed is a new step in the same direction. (RedMed)

Renaissance Ouvrière Révolutionnaire
April 26, 2021

In France, 20 retired generals, as well as more than one thousand officers of other ranks, have published a pronunciamiento accusing the political leaders of the country and threatening military intervention, civil war and thousands of deaths. In contrast to the general silence both on the mainstream media and on the left, our comrades of Renaissance Ouvrière Révolutionnaire have put out the following statement.

United Front Committee for a Labor Party
April 1, 2021

The level of fascist and racist attacks we are witnessing should not surprise us as the imperialist escalation against China and Russia has been ongoing for years. With the racist rhetoric from the top officials, the economic crises, and targeting the Asians as the scapegoats for capitalism’s failure, racists are finding it easier to escalate their assaults. More racist murders and ethnic hatred at home only reflects the US foreign policy abroad. The recent racist attacks against the Asians are closely related to the US’ intensification of its imperialist attacks against China.

Association Soviet Union
March 30, 2021

We are proud to present to our readers Issue No. 1 (6) for 2020 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Бюллетень Ассоциации «Советский Союз» or in English Soviet Renaissance. Bulletin of the Association “Soviet Union”.

Association Soviet Union
March 17, 2021

We are publishing here issue No.1 for the year 2021 (Issue No. 139) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg). We had earlier written, on the occasion of the publication of No. 1 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Bulletin of the Association “Soviet Union” the following: "As a new year’s gift to our readers, let us say that we hope this is the beginning of a new level of cooperation between several Marxist entities in Russia and RedMed. We hope to be able to announce some great news in the coming weeks." The publication of Communist of Leningrad on RedMed is a new step in the same direction. (RedMed)

United Front Committee for a Labor Party
March 12, 2021

Renowned political prisoner and journalist Mumia Abu-Jamal’s lawyers confirmed Wednesday he has tested positive for COVID-19 and also has congestive heart disease. Abu-Jamal also suffers from the preexisting conditions of liver disease, which advocates say is directly related to the Pennsylvania Department of Corrections’ failure to treat his hepatitis C in a timely fashion. Mumia’s doctor, Dr. Ricardo Alvarez, says the only appropriate treatment is freedom. Marc Lamont Hill, who co-authored a book with Abu-Jamal titled “The Classroom and the Cell: Conversations on Black Life in America,” says this is an opportunity to exercise COVID compassion. “The only possible solution, the only fair solution, is to let Mumia out of prison,” says Lamont Hill. “Not just Mumia, but all political prisoners, all people over 50.”

Nesrin Adalı - Ümit Yaşaroğlu
February 20, 2021

In this article, we will show that DIP, thanks to the revolutionary Marxist method, very early on identified the fascistic nature of Trump’s entire political project, warned the international and US left as to the danger, showed the path to be treaded in order to fight this rising monster, unambiguously foresaw the dangers lurking after the elections of 3 November 2020, and kept warning the entire international and US left concerning the growing menace of fascism for 2021 and beyond. Each time we point to a specific analysis regarding Trump’s sui generis fascism, we will refer to an earlier article (some in English, others in Turkish) in which we analysed the issue in question as things were unfolding. The numbers in square brackets refer to the articles listed at the end of this piece.

Levent Dölek
February 20, 2021

Erdoğan’s rector appointment to Boğaziçi University[1] using state of emergency decree-law triggered a massive resistance. The government did not anticipate such an opposition. Erdoğan had also made the previous appointment, by-passing the elections, choosing a name (Mehmed Özkan) that was deemed to be close to the government. Again this was met with protests, but they died out with time, and the appointed rector was tolerated as he was an insider to the university. This time Erdoğan went a step further and appointed Melih Bulu, who was not a member of the university, who had a shady academic career, and was a candidate in the primaries of the ruling party AKP in the 2015 elections. Even though he would not (be able to) become a member of the parliament from AKP, he assumed a more critical political responsibility by being the founding rector of Istinye University, belonging to the 21st Century Anatolia Foundation directly linked to AKP.

RedMed
February 14, 2021

Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi Bildirisi: Rusya Nereye Gidiyor? Ne liberalizm ne Bonapartizm, tek yol sosyalizm!

RedMed
February 11, 2021

Kansainvälisen sosialistikeskuksen Christian Rakovsky:n kannanotto Alexei Navalnyin pidätyksestä ja protesteista Minne Venäjä on menossa? Ei liberalismiin eikä bonapartismiin, vaan sosialismiin!

RedMed
February 11, 2021

Заявление Международного социалистического центра «Кристиан Раковский» Об аресте Алексея Навального и протестах Куда идет Россия?

RedMed
February 9, 2021

Σχετικά με τη σύλληψη του Αλεξέϊ Ναβάλνι και τις διαδηλώσεις Που Βαδίζει η Ρωσία; Δήλωση του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Κέντρου “Κριστιάν Ρακόφσκι” Ούτε φιλελευθερισμός ούτε βοναπαρτισμός, αλλά σοσιαλισμός!

RedMed
February 9, 2021

Statement by the International Socialist Center ‘Christian Rakovsky” On Alexei Navalny’s arrest and the protests. Whither Russia? Neither liberalism nor Bonapartism but Socialism!

DIP
February 8, 2021

Στις 28-29 Ιανουαρίου 2021 κλείνουν 100 χρόνια απ’ όταν ο Μουσταφά Σουπχί, ιδρυτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, του παλαιότερου σύγχρονου πολιτικού κόμματος της χώρας, μαζί με τον γενικό γραμματέα του κόμματος Ετέμ Νεζάτ και 13 άλλους συντρόφους, έπεσαν θύματα πολιτικής δολοφονίας. Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία της Τουρκίας

DIP
February 8, 2021

28-29 Ocak 2021 tarihleri, Türkiye’nin en eski modern siyasi partisi olan Türkiye Komünist Fırkası’nın kurucu kadrosundan parti başkanı Mustafa Suphi, parti genel sekreteri Ethem Nejat ve on üç yoldaşlarının bir siyasi cinayete kurban gitmelerinin 100. yıldönümüdür. Bu cinayet, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.

OKP
January 31, 2021

Back in June 2017, after the first mass actions exposing corruption in the highest echelons of power and the capitalist mafia, the Central Committee of our party adopted a statement in which the following demands of the moment were recorded

OKP
January 31, 2021

Еще в июне 2017 года, после первых массовых акций, изобличающих коррупцию в высших эшелонах власти и мафиозный капитал, ЦК нашей партии принял заявление, в котором были зафиксированы следующие требования момента

Sungur Savran
January 29, 2021

Το πρώτο κύμα της αραβικής επανάστασης που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μεταξύ 2011 και 2013 έχει πολλές συμβολικές ημερομηνίες. Αλλά ίσως η σημαντικότερη είναι η 25η Ιανουαρίου, όταν, στον απόηχο της νίκης της τυνηζιάνικης επανάστασης δέκα μέρες πριν, οι αιγυπτιακές μάζες συγκέντρωσαν όλο το θάρρος τους και ξεσηκώθηκαν σε μια επαναστατική εξέγερση. Σήμερα είναι η 10η επέτειος αυτής της έκρηξης, η οποία έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι σ’ ολόκληρο τον κόσμο, με τον παραδειγματικό τόπο συνάντησης στην πλατεία Ταχρίρ, γεμάτη για μήνες από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βάδιζαν προς την εμβάθυνση της επανάστασης, μέχρι εκείνη τη μοιραία ημέρα του Ιουλίου του 2013 όταν ο βοναπάρτης αρχηγός του αιγυπτιακού στρατού, Αμντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ανέλαβε την εξουσία και τερμάτισε την επαναστατική διαδικασία.

Sungur Savran
January 28, 2021

21st century Marxism will, sooner or later, revive this noble tradition in Marxism. This is what we call revolutionary Marxism. Whoever stands on the ground of the first four congresses of the Communist International, as did Mustafa Suphi (he lived long enough to see only the first two), will take their place in this rebirth, this renaissance of communism.

Sungur Savran
January 28, 2021

Tunus yeniden yanmaya başladı. Ülkede bir haftadır Siliana, Kaserin, Sfaks, Sus, Bizerte, Ğafsa, Manastır gibi taşra kentlerinde, ama aynı zamanda başkent Tunus’un Ariana gibi varoş bölgelerinde, çoğunluğunun yaşı 12 ila 18 arasında değişen gençler hatta çocuklar, hükümetin ilan etmiş olduğu gece sokağa çıkma yasağına meydan okuyarak sokakları dolduruyor, kendilerine gazla, suyla, copla, tankla saldıran kolluk kuvvetlerine taşla, Molotofla, lastik ve çöp bidonu yakarak cevap veriyor, süpermarketleri yağmalıyor, kamu binalarını tahrip ediyor, öfkelerini, deyim tam yerindedir, kusuyorlar. Burjuva Tunus şaşkın, çaresiz, köşeye sıkışmış bakıyor. Hepsi olan bitenin arkasında ne yattığının farkında: % 30 işsizlik, yoksulluk, gelir bölüşümünde dev adaletsizlik; Koronavirüs salgınının Üçüncü Büyük Depresyon’un yıkıcı etkilerine eklenmesiyle ekonominin 2020’de yüzde 9 oranında daralması; tamtakır, kuru bakır bir hazine, borç çukurunda debelenen bir mali yapı, Tunus dinarının önlenemeyen düşüşü. Ve bütün bunları eli kolu bağlı seyrederken bir yandan yolsuzluğa batmış, bir yandan da uluslararası güçlerin oyuncağı haline gelmiş bir siyasi partiler sistemi.

Sungur Savran
January 27, 2021

La première vague de la révolution arabe qui a fait rage à travers le Moyen-Orient et Afrique du Nord entre 2011 et 2013 a beaucoup de dates symboliques. Mais peut-être le plus marquant est le 25 janvier, lorsque, dans le sillage de la victoire de la révolution tunisienne dix jours auparavant, les masses égyptiennes ont rassemblé tout leur courage et ont explosé en un soulèvement révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de cette éruption, qui a laissé une marque indélébile sur le monde entier, avec son lieu paradigmatique la place Tahrir, remplie pendant des mois par des centaines de milliers de personnes marchant vers l'approfondissement de la révolution, jusqu'à ce jour fatidique de juillet 2013, lorsque le chef d'état-major bonapartiste de l'armée égyptienne, Abdel Fattah al Sissi a pris le pouvoir et a mis fin au processus révolutionnaire.

Sungur Savran
January 25, 2021

The first wave of the Arab revolution that raged through the Middle East and North Africa between 2011 and 2013 has many symbolic dates. But perhaps the outstanding one is the 25th January, when, in the wake of the victory of the Tunisian revolution ten days before, the Egyptian masses gathered all their courage and erupted in a revolutionary uprising. Today is the 10th anniversary of that eruption, which has left an indelible mark on the entire world, with its paradigmatic venue Tahrir Square, filled for months by hundreds of thousands of people marching towards deepening the revolution, until that fateful day in July 2013, when the Bonapartist chief of staff of the Egyptian military, Abdel Fattah al Sisi took power and put an end to the revolutionary process.

DIP
January 12, 2021

События, разворачивающиеся в самом сердце мирового капитализма, когда хваленый Капитолийский холм занят фашистами MAGA(MakeAmericaGreatAgain– Сделаем Америку Великой Снова), являются конечным продуктом процесса, громко объявившего о наступлении этих дней. Трамп попросил Смелых Парней «отойти, стоять рядом». Теперь они выступили, чтобы защитить своего защитника, протофашиста Дональда Трампа.

RedMed
January 12, 2021

The United Front Committee for a Labor Party (UFCLP) and the Freedom Socialist Party (FSP) jointly hosted an anti-fascism rally on Saturday, January 9th, 2021 at noon in front of the San Francisco Federation Building. There were no other calls for a demonstration. The purpose of the rally was to protest the recent fascist coup attempt at the US Capitol. The rally lasted for an hour and a half. About five police officers showed up, but there were no serious confrontations between protesters and the cops. Among the speakers were Judy Greenspan from Worker’s World Party, Kristina Lee from FSP, Steve Zeltzer, Mehmet Bayram, and Lisa Milos from the UFCLP, John Reiman from the Democratic Socialists of America (DSA), and Edward Escobar from Independent Workers United.

Sungur Savran
January 10, 2021

The Democratic Socialists of America has been caught asleep. No amount of trickery can hide that simple fact.

DIP
January 9, 2021

Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, με το πολυδιαφημισμένο Καπιτώλιο να καταλαμβάνεται απ’ τους φασίστες του MAGA (MakeAmericaGreatAgain/Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά), είναι το τελικό προϊόν μιας διαδικασίας που ανακοίνωσε δυνατά την έλευση αυτών των ημερών. Ο Τραμπ ζήτησε απ’ τα Proud Boys (Ακροδεξιά, νεοφασιστική και ανδρoκρατική πολιτική οργάνωση που προωθεί και εμπλέκεται σε πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά – Σ.τ.Μ.) να «υποχωρήσουν, να είναι σε ετοιμότητα». Τώρα έχουν βγει μπροστά για να προστατεύσουν τον προστάτη τους, τον πρωτοφασίστα Ντόναλντ Τραμπ.

DIP
January 8, 2021

Dünya kapitalizminin qəlbində göylərə qaldırılan Capitol Hill məhəlləsinin MAGA (Amerikanı Yenidən Güclü Edək) faşistləri tərəfindən işğal olunması hadisələri bu günləri ucadan xəbər verən bir prosesin məhsuludur. Tramp Məğrur Oğlanlar adlı sağçı bandaya “arxada, amma hazır dayanın” demişdi. İndi onlar irəli çıxaraq öz qoruyucularını, protofaşist Trampı qoruyurlar.

DIP
January 7, 2021

وقايع اخير در قلب سرمايه داري جهاني، اشغال كاپيتال هيل مشهور توسط فاشيستهاي ماگا ( امريكا را دوباره معركه كنيم) محصول نهايي فرآيندي است كه قبلا با ساز و دهل خبر دهنده ي اين روزها بود! ترامپ از "پسران مغرور" خواسته بود " عقب بنشينيد، دست نگه داريد" و اكنون آنها براي حفاظت از محافظ خود ،حامي فاشيسم، دونالد ترامپ به ميدان آمده اند.

DIP
January 7, 2021

Dünya kapitalizminin merkezinde, yerlere göklere sığdırılamayan Capitol Hill mahallesinin MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Kılalım) faşistlerinin işgali altında oluşu, bugünleri gümbür gümbür haber veren bir sürecin sonucudur. Trump, Gururlu Çocuklar (Proud Boys) isimli sağcı çeteye “arkada bekleyin ama hazırda bekleyin” demişti. Şimdi onlar sahneye çıkarak onları kollayan ön-faşist Trump’ı koruyorlar.

DIP
January 7, 2021

Los eventos que se desarrollan en el corazón del capitalismo mundial, con el tan aclamado Capitolio siendo ocupado por los fascistas MAGA (Make America Great Again / Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo), es el producto final de un proceso que anunció en voz alta la llegada de estos días. Trump pidió a los Proud Boys que “queden un paso atrás, esperen”. Ahora han salido a proteger a su protector, el protofascista Donald Trump.

DIP
January 7, 2021

Nous avons répété à maintes reprises que le fascisme ne peut être combattu en votant en paix alors que ce mouvement barbare s'organise pour dominer la rue et par la suite les centres du pouvoir. D'après les scènes au sein du Congrès américain, une sorte de guerre civile est en train de se dérouler, même si elle pourrait durer très peu de temps. Ceux qui n'ont toujours pas été réveillés par cet incident sont des serviteurs désespérés de l'ordre capitaliste-impérialiste qui insistent pour livrer le peuple aux mâchoires des fascistes.

Pages