Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

Articles

Sungur Savran
January 29, 2021

Το πρώτο κύμα της αραβικής επανάστασης που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική μεταξύ 2011 και 2013 έχει πολλές συμβολικές ημερομηνίες. Αλλά ίσως η σημαντικότερη είναι η 25η Ιανουαρίου, όταν, στον απόηχο της νίκης της τυνηζιάνικης επανάστασης δέκα μέρες πριν, οι αιγυπτιακές μάζες συγκέντρωσαν όλο το θάρρος τους και ξεσηκώθηκαν σε μια επαναστατική εξέγερση. Σήμερα είναι η 10η επέτειος αυτής της έκρηξης, η οποία έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι σ’ ολόκληρο τον κόσμο, με τον παραδειγματικό τόπο συνάντησης στην πλατεία Ταχρίρ, γεμάτη για μήνες από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που βάδιζαν προς την εμβάθυνση της επανάστασης, μέχρι εκείνη τη μοιραία ημέρα του Ιουλίου του 2013 όταν ο βοναπάρτης αρχηγός του αιγυπτιακού στρατού, Αμντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ανέλαβε την εξουσία και τερμάτισε την επαναστατική διαδικασία.

Sungur Savran
January 28, 2021

21st century Marxism will, sooner or later, revive this noble tradition in Marxism. This is what we call revolutionary Marxism. Whoever stands on the ground of the first four congresses of the Communist International, as did Mustafa Suphi (he lived long enough to see only the first two), will take their place in this rebirth, this renaissance of communism.

Sungur Savran
January 28, 2021

Tunus yeniden yanmaya başladı. Ülkede bir haftadır Siliana, Kaserin, Sfaks, Sus, Bizerte, Ğafsa, Manastır gibi taşra kentlerinde, ama aynı zamanda başkent Tunus’un Ariana gibi varoş bölgelerinde, çoğunluğunun yaşı 12 ila 18 arasında değişen gençler hatta çocuklar, hükümetin ilan etmiş olduğu gece sokağa çıkma yasağına meydan okuyarak sokakları dolduruyor, kendilerine gazla, suyla, copla, tankla saldıran kolluk kuvvetlerine taşla, Molotofla, lastik ve çöp bidonu yakarak cevap veriyor, süpermarketleri yağmalıyor, kamu binalarını tahrip ediyor, öfkelerini, deyim tam yerindedir, kusuyorlar. Burjuva Tunus şaşkın, çaresiz, köşeye sıkışmış bakıyor. Hepsi olan bitenin arkasında ne yattığının farkında: % 30 işsizlik, yoksulluk, gelir bölüşümünde dev adaletsizlik; Koronavirüs salgınının Üçüncü Büyük Depresyon’un yıkıcı etkilerine eklenmesiyle ekonominin 2020’de yüzde 9 oranında daralması; tamtakır, kuru bakır bir hazine, borç çukurunda debelenen bir mali yapı, Tunus dinarının önlenemeyen düşüşü. Ve bütün bunları eli kolu bağlı seyrederken bir yandan yolsuzluğa batmış, bir yandan da uluslararası güçlerin oyuncağı haline gelmiş bir siyasi partiler sistemi.

Sungur Savran
January 27, 2021

La première vague de la révolution arabe qui a fait rage à travers le Moyen-Orient et Afrique du Nord entre 2011 et 2013 a beaucoup de dates symboliques. Mais peut-être le plus marquant est le 25 janvier, lorsque, dans le sillage de la victoire de la révolution tunisienne dix jours auparavant, les masses égyptiennes ont rassemblé tout leur courage et ont explosé en un soulèvement révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de cette éruption, qui a laissé une marque indélébile sur le monde entier, avec son lieu paradigmatique la place Tahrir, remplie pendant des mois par des centaines de milliers de personnes marchant vers l'approfondissement de la révolution, jusqu'à ce jour fatidique de juillet 2013, lorsque le chef d'état-major bonapartiste de l'armée égyptienne, Abdel Fattah al Sissi a pris le pouvoir et a mis fin au processus révolutionnaire.

Sungur Savran
January 25, 2021

The first wave of the Arab revolution that raged through the Middle East and North Africa between 2011 and 2013 has many symbolic dates. But perhaps the outstanding one is the 25th January, when, in the wake of the victory of the Tunisian revolution ten days before, the Egyptian masses gathered all their courage and erupted in a revolutionary uprising. Today is the 10th anniversary of that eruption, which has left an indelible mark on the entire world, with its paradigmatic venue Tahrir Square, filled for months by hundreds of thousands of people marching towards deepening the revolution, until that fateful day in July 2013, when the Bonapartist chief of staff of the Egyptian military, Abdel Fattah al Sisi took power and put an end to the revolutionary process.

DIP
January 12, 2021

События, разворачивающиеся в самом сердце мирового капитализма, когда хваленый Капитолийский холм занят фашистами MAGA(MakeAmericaGreatAgain– Сделаем Америку Великой Снова), являются конечным продуктом процесса, громко объявившего о наступлении этих дней. Трамп попросил Смелых Парней «отойти, стоять рядом». Теперь они выступили, чтобы защитить своего защитника, протофашиста Дональда Трампа.

RedMed
January 12, 2021

The United Front Committee for a Labor Party (UFCLP) and the Freedom Socialist Party (FSP) jointly hosted an anti-fascism rally on Saturday, January 9th, 2021 at noon in front of the San Francisco Federation Building. There were no other calls for a demonstration. The purpose of the rally was to protest the recent fascist coup attempt at the US Capitol. The rally lasted for an hour and a half. About five police officers showed up, but there were no serious confrontations between protesters and the cops. Among the speakers were Judy Greenspan from Worker’s World Party, Kristina Lee from FSP, Steve Zeltzer, Mehmet Bayram, and Lisa Milos from the UFCLP, John Reiman from the Democratic Socialists of America (DSA), and Edward Escobar from Independent Workers United.

Sungur Savran
January 10, 2021

The Democratic Socialists of America has been caught asleep. No amount of trickery can hide that simple fact.

DIP
January 9, 2021

Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην καρδιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, με το πολυδιαφημισμένο Καπιτώλιο να καταλαμβάνεται απ’ τους φασίστες του MAGA (MakeAmericaGreatAgain/Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά), είναι το τελικό προϊόν μιας διαδικασίας που ανακοίνωσε δυνατά την έλευση αυτών των ημερών. Ο Τραμπ ζήτησε απ’ τα Proud Boys (Ακροδεξιά, νεοφασιστική και ανδρoκρατική πολιτική οργάνωση που προωθεί και εμπλέκεται σε πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά – Σ.τ.Μ.) να «υποχωρήσουν, να είναι σε ετοιμότητα». Τώρα έχουν βγει μπροστά για να προστατεύσουν τον προστάτη τους, τον πρωτοφασίστα Ντόναλντ Τραμπ.

DIP
January 8, 2021

Dünya kapitalizminin qəlbində göylərə qaldırılan Capitol Hill məhəlləsinin MAGA (Amerikanı Yenidən Güclü Edək) faşistləri tərəfindən işğal olunması hadisələri bu günləri ucadan xəbər verən bir prosesin məhsuludur. Tramp Məğrur Oğlanlar adlı sağçı bandaya “arxada, amma hazır dayanın” demişdi. İndi onlar irəli çıxaraq öz qoruyucularını, protofaşist Trampı qoruyurlar.

DIP
January 7, 2021

وقايع اخير در قلب سرمايه داري جهاني، اشغال كاپيتال هيل مشهور توسط فاشيستهاي ماگا ( امريكا را دوباره معركه كنيم) محصول نهايي فرآيندي است كه قبلا با ساز و دهل خبر دهنده ي اين روزها بود! ترامپ از "پسران مغرور" خواسته بود " عقب بنشينيد، دست نگه داريد" و اكنون آنها براي حفاظت از محافظ خود ،حامي فاشيسم، دونالد ترامپ به ميدان آمده اند.

DIP
January 7, 2021

Dünya kapitalizminin merkezinde, yerlere göklere sığdırılamayan Capitol Hill mahallesinin MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Kılalım) faşistlerinin işgali altında oluşu, bugünleri gümbür gümbür haber veren bir sürecin sonucudur. Trump, Gururlu Çocuklar (Proud Boys) isimli sağcı çeteye “arkada bekleyin ama hazırda bekleyin” demişti. Şimdi onlar sahneye çıkarak onları kollayan ön-faşist Trump’ı koruyorlar.

DIP
January 7, 2021

Los eventos que se desarrollan en el corazón del capitalismo mundial, con el tan aclamado Capitolio siendo ocupado por los fascistas MAGA (Make America Great Again / Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo), es el producto final de un proceso que anunció en voz alta la llegada de estos días. Trump pidió a los Proud Boys que “queden un paso atrás, esperen”. Ahora han salido a proteger a su protector, el protofascista Donald Trump.

DIP
January 7, 2021

Nous avons répété à maintes reprises que le fascisme ne peut être combattu en votant en paix alors que ce mouvement barbare s'organise pour dominer la rue et par la suite les centres du pouvoir. D'après les scènes au sein du Congrès américain, une sorte de guerre civile est en train de se dérouler, même si elle pourrait durer très peu de temps. Ceux qui n'ont toujours pas été réveillés par cet incident sont des serviteurs désespérés de l'ordre capitaliste-impérialiste qui insistent pour livrer le peuple aux mâchoires des fascistes.

DIP
January 6, 2021

The events unfolding in the heart of world capitalism, with the much-vaunted Capitol Hill being occupied by the MAGA (Make America Great Again) fascists, is the end-product of a process that announced loudly the coming of these days. Trump asked the Proud Boys to “stand back, stand by”. Now they have come forth to protect their protector, the proto-fascist Donald Trump.

Ege Latifcan
January 2, 2021

India and its fascist government are having a particularly tough time dealing with the COVID pandemic. The pro-capital and anti-science stance of Modi led to an uncontrollable situation just like the governments of his brethren in Brazil and the US. In fact, India has just surpassed Brazil in the number of cases per day. One might hope that this disaster, together with the Third Great Depression whose effects are still being felt and the long-running issues of workers and peasants in the country would finally create big cracks in bourgeois hegemony and perhaps lead to a revolutionary situation. Yet the reality is a lot bleaker as when a direct political challenge to the bourgeois order is not present, the bourgeoisie becomes even more brazen in their attempts to override the hard-won rights of toilers and discipline the workforce evermore; not despite the pandemic and the political turmoil but by exploiting them.

Association Soviet Union
December 31, 2020

We are proud to present to our readers Issue No. 6 (7) for 2020 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Бюллетень Ассоциации «Советский Союз» or in English Soviet Renaissance. Bulletin of the Association “Soviet Union”. The very first issue of the journal was published in December 2019 and Issue No. (2020 (1)) were also posted on RedMed.

Association Soviet Union
December 28, 2020

We are publishing here issue No.6 for the year 2020 (Issue No. 138) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg). We had earlier written, on the occasion of the publication of No. 1 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Bulletin of the Association “Soviet Union” the following: "As a new year’s gift to our readers, let us say that we hope this is the beginning of a new level of cooperation between several Marxist entities in Russia and RedMed. We hope to be able to announce some great news in the coming weeks." The publication of Communist of Leningrad on RedMed is a new step in the same direction.

Opción Obrera
December 27, 2020

El hecho en sí, la realización de las elecciones al parlamento en la fecha prevista, fue una expresión de soberanía , independientemente del rol general del parlamento, o concreto, lo referido al desempeño que los diputados electos vayan a hacer después de su instalación. Por otro lado, el que votó y el que no votó, ambos no comen y el voto no soluciona el hambre a la que estamos sometidos.

Opción Obrera
December 27, 2020

The fact itself, the holding of the parliamentary elections on the scheduled date, was an expression of sovereignty[1], regardless of the general role of the parliament, or specifically, regarding the performance that the elected deputies will have after their election. On the other hand, both, who voted and who did not vote, have nothing to eat. Thus, going to vote does not solve the hunger to which we are subjected.

RedMed
December 26, 2020

Milli eqoizmə yox! İlk növbədə bütün ölkələrin ön cəbhədə mübarizə aparan səhiyyə və baxım evi işçiləri peyvənd edilsin! Səhiyyə sənayesindən mənfəət əldə edən bütün şirkətlər ictimailəşdirilsin! Beynəlxalq problemə beynəlxalq həll yolu! Kapitalizmin buxovlarına qarşı insan həyatına sahib çıxaq!

RedMed
December 24, 2020

Pysäytetään kansallinen egoismi! Aloitetaan kaikkien maitten rokotukset eturintaman terveydenhuollon ja vanhainkotien työntekijöistä! Pakkolunastetaan kaikki voittoa tavoittelevat terveydenhuoltoyhtiöt! Kansainvälinen ratkaisu kansainväliseen ongelmaan! Suojellaan ihmiselämää kapitalismin pystyttämiä kahleita vastaan!

RedMed
December 24, 2020

جلوی خودخواهی ملی رابگیرید! در همه کشور ها امر واکسیناسیون علیه بیماری کوید 19 را با کارمندان و کارکنان امور بهداشت و بهزيستي و خانه های سالمندان که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند آغاز کنید! همچنین از تمامی شرکت های سودآور در صنایع بهداشت سلب مالکیت نموده و برای حل یک معضل همه گیر بین المللی یک راهکار بین المللی اتخاد کنید. بدین ترتیب از زندگی انسانها در برابرموانع و پابندهایی که نظام سرمایه داری برپا کرده محافظت کنید.

Savas Michael Matsas
December 19, 2020

Han pasado días y semanas desde el terremoto político de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, y las réplicas muy altas en la escala de Richter continúan.
Nerón Trump insiste en negar su derrota, el mundo en llamas, y como a cualquier Nerón le gusta cantar cuando Roma y el universo arden ...
Su primer movimiento, después de las elecciones, fue deponer al secretario de Defensa Mark Esper, quien el verano pasado se negó a enviar tropas para reprimir al levantamiento popular tras el asesinato de George Floyd. Esper fue reemplazado por Christopher Miller, un ex coronel de las Fuerzas Especiales Boinas Verdes y director del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC). Luego forzó la renuncia del subsecretario de Defensa James Anderson, tercero en la jerarquía, y colocó a sus pretorianos en puestos clave en el Pentágono y los servicios de seguridad.

RedMed
December 18, 2020

Arrêtez l’égoïsme national ! Commencez la vaccination par les travailleurs de la santé de première ligne et ceux des maisons de retraite de tous les pays ! Expropriez toutes les entreprises à but lucratif du secteur de la santé ! Une solution internationaliste à un problème international ! Protégez la vie humaine contre les entraves mises en place par le capitalisme !

RedMed
December 17, 2020

Stop national egoism! Start vaccination with frontline health workers and nursing home workers of all countries! Expropriate all profit-making companies in the health care industries! An internationalist solution to an international problem! Protect human life against the fetters set up by capitalism!

RedMed
December 17, 2020

¡Alto al egoísmo nacional! ¡Comience la vacunación con los trabajadores sanitarios de primera línea y los trabajadores de hogares de ancianos de todos los países! ¡Expropie todas las empresas con fines lucrativos del sector sanitario! ¡Una solución internacionalista a un problema internacional! ¡Protege la vida humana contra los grilletes puestos por el capitalismo!

RedMed
December 17, 2020

Ulusal bencilliğe hayır! Aşılamaya tüm ülkelerin ön safta mücadele eden sağlık ve huzurevi çalışanlarıyla başlansın! Sağlık endüstrisinden kâr elde eden tüm şirketler kamulaştırılsın! Uluslararası soruna uluslararası çözüm! Kapitalizmin vurduğu prangalara karşı insan hayatına sahip çıkalım!

RedMed
December 17, 2020

Προστατέψτε τις ανθρώπινες ζωές σπάζοντας τα δεσμά του καπιταλισμού!
Να σταματήσουμε τους εθνικούς εγωισμούς!
Να αρχίσει ο εμβολιασμός πρώτα-πρώτα στους υγειονομικούς και νοσηλευτές πρώτης γραμμής όλων των χωρών!
Απαλλοτρίωση όλων των εταιρειών και ιδιωτικών κερδοφόρων επιχειρήσεων στον τομέα της Υγείας!

RedMed
December 17, 2020

Остановить национальный эгоизм! Начать вакцинацию с медицинских работников и работников домов престарелых всех стран! Экспроприировать все компании, делающие прибыль на охране здоровья!! За интернационалистское решение международной проблемы! Защитим человеческую жизнь от оков капитализма!

Savas Michael Matsas
December 16, 2020

Days and weeks have passed since the political earthquake of the US elections on November 3, and the aftershocks, very high on the Richter scale, continue.
Nero Trump insists on denying his defeat, the world burning – and like any Nero likes to sing when Rome and the universe burn…
His first act, after the election, was to depose Defense Minister Mark Esper, who last summer refused to send troops to suppress the popular uprising following the murder of George Floyd. Esper was replaced by Christopher Miller, a former Green Special Forces Colonel and director of the National Counter-Terrorism Center (NCTC). He then forced the resignation of Deputy Defense Secretary James Anderson, third in command, and placed his Praetorians in key positions at the Pentagon and security services.

Guy Hesser
November 30, 2020

Suite à la seconde guerre mondiale, certains États (ou États-Nation) dont la France, ont acquis d’autres fonctions que les fonctions régaliennes. Pendant plus de 25 ans (1945 - 1970), la santé, la protection sociale, le système de retraites, l’enseignement de la maternelle à l’Université, le logement social, l’énergie (charbon, gaz, électricité), certains moyens de communications (la Poste, le téléphone,…), le transport ferroviaire, etc. ont été soustrait à la logique et aux intérêts du capital.

RedMed
November 22, 2020

One of the most heroic actions of the international scene during the 1968 period was the Athens Polytechnic School uprising of November 1973. This was an open rebellion against a ruling military dictatorship, established as a result of a coup staged hand in glove together with the CIA by the so-called “Colonels Junta” on 21 April 1967. The uprising was, thus, a challenge to a ruthless military junta, which fell some eight months later. Rightfully, the Greek socialist movement commemorates every year the heroism of the rebels and remembers the dead who fell during this heroic act. But this year the police forces of the Mitsotakis government attacked the demonstrators fiercely and tried to break up the demonstration that has become a tradition of the political life of the country.

RedMed
November 15, 2020

We are publishing here issue No.5 for the year 2020 (Issue No. 137) of Communist of Leningrad, the bi-monthly publication of the Russian Party of Communists in Leningrad (St. Petersburg). We had earlier written, on the occasion of the publication of No. 1 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Bulletin of the Association “Soviet Union” the following: "As a new year’s gift to our readers, let us say that we hope this is the beginning of a new level of cooperation between several Marxist entities in Russia and RedMed. We hope to be able to announce some great news in the coming weeks." The publication of Communist of Leningrad on RedMed is a new step in the same direction.

United Front Committee for a Labor Party
November 7, 2020

The voting is over, the ballots are closed. Trump has declared his victory, but the Democrats keep challenging him in several important states. However, in the face of Trump’s open moves towards refusing the results, the Democrats’ attempts to “protect democracy” do not go beyond verbal condemnation, pledging people to “count every vote”, and hoping to “get more and more blue as we count. What an effective way to resist a potential dictator!

United Front Committee for a Labor Party
November 1, 2020

The elections are once again at the door. Once again, the politicians of both parties race in proving themselves the rightful servant of the nation and blaming each other for the system’s ill. Once again, their rhetoric of serving the people’s interests thinly camouflages their real mischief – the fight over the spoils of the worldwide plunder. There is nothing new on the electoral front.

Association Soviet Union
October 31, 2020

We are proud to present to our readers Issue No. 5 (6) for 2020 of Sovetskoe Vozrozhdenie. Бюллетень Ассоциации «Советский Союз» or in English Soviet Renaissance. Bulletin of the Association “Soviet Union”. The very first issue of the journal was published in December 2019 and Issue No. (2020 (1)) was also posted on RedMed.

RedMed
October 24, 2020

Filistin davasının Lübnanlı komünist savaşçısı Corç İbrahim Abdullah, Fransız emperyalizminin elinde otuz altı yıldır tutsak bulunuyor. Abdullah yoldaşı Fransız emperyalizminin elinden almak için birçok ülkede yoğun bir kampanya yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Corç Abdullah’a Özgürlük Birleşik Kampanyası 14 Ekim akşamı Paris’te bulunan CICP salonunda bir etkinlik gerçekleştirdi.

RedMed
October 24, 2020

L'impérialisme français retient en captivité Georges Ibrahim Abdallah, un combattant communiste libanais de la cause palestinienne, depuis trente-six ans. Une campagne intensive est menée dans de nombreux pays pour libérer le camarade Abdallah de sa captivité aux mains de l'impérialisme français. Dans le cadre de ces activités, la Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah a organisé un événement le soir du 14 octobre dans la salle du CICP à Paris.

RedMed
October 24, 2020

French imperialism has been holding captive Georges Ibrahim Abdallah, a Lebanese communist fighter of the Palestinian cause, for thirty-six years. An intensive campaign is being carried out in many countries to liberate comrade Abdallah from his captivity at the hands of French imperialism. As a part of these activities, the United Campaign for the Freedom of Georges Abdallah held an event on the evening of October 14 in the CICP hall in Paris.

Pages