Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

EEK ve Andarsya Yunanistan’daki baskın seçimde güçlerini birleştiriyor

​Devrimci İşçi Partisi (EEK – Trotskistler) 20 Eylül’deki seçime Andarsya cephesi ile beraber katılacağını açıkladı.

​Çipras, üçüncü Memorandum’un kabul edilişi ve hem yerli hem de uluslararası tefecilere teslimiyeti dolayısıyla yükselen tepkiler sonrasında, bir baskın seçim çağrısı yaptı. Bu seçim, kapitalizmin küresel, yapısal ve sistemik krizinin daha da derinleştiği şartlarda yapılmaktadır. Doğu Avrupa’dan (Ukrayna) Orta Doğu ve Afrika’ya kadar savaşların yayıldığı, Ege ve Akdeniz’de yüzlerce çaresiz mültecinin boğulduğu, Yunanistan’da tam anlamıyla ekonomik ve siyasi iflasın ve bir iktidar krizinin yaşandığı ve burjuva iktidarının son koltuk değneği sol reformist Syriza’nın yüz kızartıcı bir durumda bulunduğu bir dönemden geçiyoruz.

​Bu ciddi koşullar ışığında EEK krize, yerli ve yabancı tefeci sermayenin saldırılarına, muazzam boyutlara ulaşan işsizliğe, fabrikaların ve küçük dükkânların kapatılmasına, yoksullaştırmaya ve insanı insanlıktan çıkaran koşullara karşı bir işçi sınıfı yanıtı verilebilmesi için bir birleşik sınıf mücadelesi cephesinin oluşturulmasını gerekli görüyor. 

​Diyoruz ki: EVET, kapitalizmin tarihi ve sistemik krizine bir çözüm vardır. Bu kriz, sınıfsal bir çözümle; Memorandum bloğu partilerinin iktidarının devrilmesiyle, kriz ve gerileme düzeninden çıkılmasıyla, işçi iktidarının kurulması ve ekonominin sosyalist bir program ile işçiler tarafından patronsuz ve bürokratsız, doğrudan özyönetim ile yönetilmesiyle çözülür.

​Burjuvazinin gölgesindeki şekilsiz birlik kalıplarındansa milliyetçiliğe, ırkçılığa, faşizme ve emperyalizme karşı sınıf temelinde birleşik mücadele cephesi kurmaya acilen ihtiyacımız vardır. Bu esasta, Andarsya’daki yoldaşlarla işbirliğinin, işçilerin kurtuluşu hareketinin gelişmesine doğru ileri bir adım olduğuna inanıyoruz.

Aşağıda Andarsya ile EEK’in ortak açıklaması bulunmaktadır:

​ Andarsya ve EEK’ten heyetler bir araya gelerek siyasi gelişmeleri ve 20 Eylül’deki seçimde siyasi ve seçim işbirliği olasılığını görüştüler.

​Andarsya açık bir siyasi işbirliği çağrısı sundu; temel programatik noktalarda anlaşmaya varıldı. Ortak zemin, anti-kapitalist solun ilk görevinin kopuş ve düzeni değiştirme amaçlı geniş bir sosyal ve siyasi cephenin geliştirilmesine katkı sağlaması olduğu idi. Bu cephenin amacı, üçüncü Memorandum’un geçmemesi, eski memorandumların ve tüm uygulama yasalarının ortadan kaldırılması, işçi sınıfının, gençliğin, işsizlerin, yoksulların, küçük ve yoksul köylülerin toplumsal, ekonomik, siyasi ve demokratik haklarının acil ve “tek taraflı” olarak karşılanması olmalıdır.

Syriza’nın çöküşünün geniş kitlelere, emekçi çoğunluğun sermayeyle ve krizi işçilerin sırtından aşma stratejisiyle savaşmaktan ve bunlardan kopmaktan başka yolu olmadığını kanıtladığı; kapitalistlerin tek yönlü yoluna alternatif bir yol olduğu, bu alternatifin bankaların ve büyük işletmelerin karşılıksız olarak işçi ve halk denetiminde kamulaştırılması, borcun reddi ve ödemelerin durdurulması, borçtan kurtulma, halkın talep ve ihtiyaçlarının hemen “tek taraflı” olarak karşılanması, avro bölgesinden ve AB’den acil kopuş ve çıkış gibi önlemlere dayanması gerektiği konularında hemfikir olundu. Avro bölgesinden/AB’den kopuş ve çıkışın Avrupa’daki işçi sınıflarıyla ve halk kitleleriyle ve onların hareketleriyle çağdaş sosyalist ve komünist yönde işbirliğinin temelinde özel bir anti-kapitalist, enternasyonalist, anti-emperyalist karakterde olması yönünde mücadele edeceğiz.

​Böyle bir programın icra edilmesinin öznesi yalnızca; talepler, kazanımlar, burjuva iktidarından ve devletten kopma ve düzen değişikliği, zenginliği ve iktidarı işçilerin ele geçirmesi, sömürüsüz bir toplumu amaçlayan sınıf tabanında yeniden kurulmuş işçi hareketi önderliğindeki örgütlü halk olabilir.

​Bu temelde Andarsya ve EEK, 20 Eylül’de yapılacak seçimde beraber çalışmaya karar verdi. Besbelli her iki güç de siyasi programını yansıtma konusunda özerkliğini, siyasi ve seçim işbirliği koşullarında koruyacaktır. Ayrıca, kapitalizm karşıtı, emperyalizm karşıtı, AB karşıtı ve düzeni değiştirme karakterini taşıyan yönelimle işbirliğinin derinleştirilmesi ihtiyacını anladıkları için Andarsya ve EEK, seçimde işbirliğinin birleşik eylem ve teorik-politik iletişim ve girişimlerin ittifak politikasının ilk adımı olduğu konusunda, ortak amacımız olan işçi sınıfının davasına katkıda bulunmak amacıyla toplumsal kurtuluş talebini sonuna kadar ilerletecek başka bir sol yaratılması konusunda hemfikirdir.

Atina, 3 Eylül 2015