Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

Pysäytetään kansallinen egoismi! Aloitetaan kaikkien maitten rokotukset eturintaman terveydenhuollon ja vanhainkotien työntekijöistä!

Kansainvälisen sosialistikeskus Christian Rakovskyn vetoomus

Pysäytetään kansallinen egoismi! Aloitetaan kaikkien maitten rokotukset eturintaman terveydenhuollon ja vanhainkotien työntekijöistä! Pakkolunastetaan kaikki voittoa tavoittelevat terveydenhuoltoyhtiöt! Kansainvälinen ratkaisu kansainväliseen ongelmaan! Suojellaan ihmiselämää kapitalismin pystyttämiä kahleita vastaan!

Covid-19-pandemian kapitalismin oloissa käynnistämä sivilisaation kriisi on nyt saavuttanut uuden, vakavamman asteen. Juuri kun sanotaan, että rokotusten aloittaminen Britanniassa -toisten kehittyneitten ja nousevien maitten seuratessa kantapäillä- on ensimmäinen askel kohti koronan jälkeistä maailmaa, katsoo koko maailma ihmeissään, kuinka kapitalistihallinnot keskittävät egoismissään huomionsa ainoastaan omaan väestöönsä. Britannian 40 miljoonaa rokoteannosta, Joseph Bidenin huomiota herättävä ”100 miljoonaa amerikkalaista rokotetaan satana ensimmäisenä [presidenttikauden] päivänä”, ja muut samantyyppiset poliittiset näytelmät ainoastaan osoittavat kuinka kapitalistimaiden ja etenkin rikkaitten imperialistimaitten hallitsijat ovat jatkuvasti täydellisen kapeakatseisuuden vallassa. Tämä ei ole yksinään ahdasmielisyyttä, vaan myös itsepetosta. Tämä on ainoastaan jäävuoren huippu: todellisuudessa nämä maat hamstraavat rokotteita. Nature -lehden mukaan jo elokuussa Yhdysvallat oli varannut 800 miljoonaa rokoteannosta ainakin kuudesta eri kehitteillä olleesta rokotteesta miljardin lisäannoksen osto-optiolla. Britannia oli maailman suurin ostaja asukasta kohden 340 miljoonalla ostetulla rokoteannoksella -noin 5 rokoteannosta jokaista kansalaista kohden. Selvästi ylimääräisiä rokoteannoksia aiotaan käyttää joittenkin muitten maitten kiristämiseen.

Koronapandemia on itsessään kansainvälinen vitsaus. Mikään maa ei ole turvassa ennen kun kaikki maailman maat on pelastettu tältä kulkutaudilta. Totuus on niin yksinkertainen. Silti kansallista pelastusta kohti rynnätään sokeasti ja järjenvastainen vaatimus kansallisen edun prioriteetista hallitsee rokotusten aloittamista. Tämä on ihmiskunnan parhaimman edun vastaista. Tämä on järjenvastaista. Tämä on täysin ahdasmielistä. Tämä on typerää ja ytimiään myöten mädäntynyttä. Tämä jatkaa ja syventää yhteiskunnan kriisiä, joka on pandemiaolosuhteissa vainonnut koko ihmiskuntaa.

Maailman työväestöllä ei ole kiinnostusta kansalliseen ahdasmielisyyteen. Se kostautuu. Proletaarinen internationalismi sen sijaan on jälleen kerran osoittanut olevansa järkevä maailmankatsomus, joka vastaa aikamme vaatimuksiin. Enenevässä määrin yhtenäistynyt maailmantalous ja maailmanpolitiikka vaativat käytäntöjä, jotka eivät aseta kansaa toistaan vastaan, vaan päinvastoin: määrää kansat sitoutumaan järkevään suunnittelujärjestelmään, joka hitsaa kansalliset intressit tarkoin hiotuksi koko ihmiskunnan yhteiseksi intressiksi. Kapitalismi on osoittanut olevansa ristiriidassa, ei vain tuotantovoimien, vaan jopa ihmiselämän kanssa.

Täytyy siis ajaa työväen kontrollia rokotuksiin. Kaikki olennainen päätöksenteko rokotusprosessin hallinnasta tulisi antaa lääkärien, terveydenhuollon ja muitten ammattijärjestöjen, sekä köyhien asiaa ajavien kansalaisjärjestöjen hallintaan.

Täytyy myös ajaa sitä, että kaikilla mailla, joilla on siihen taloudelliset ja teknologiset edellytykset, on lupa tuottaa rokotteita suuressa mittakaavasa. Tällä vauhdilla lääkeyhtiöitten on mahdotonta tuottaa sitä ällistyttävää määrää rokoteannoksia (melkein kaksinkertaisesti maailman väkiluku!), joka tarvitaan maailman väestön tarpeisiin, sillä aikavälillä, joka tarvitaan satojen tuhansien tai jopa miljoonien turhien kuolemien ehkäisyyn. Tiede on löytänyt ratkaisun ihmiselämän suojelemiseen tämän karmean pandemian edessä. Ei anneta kapitalististen tuotantosuhteiden seisoa ihmismielen saavutusten ja ihmiselämien pelastamisen tiellä! Voittojen ahnehtiminen yksinoikeudella tulee estämään taudin hävittämistä vuosien ajan. Pakkolunastetaan lääkeyhtiöjättiläiset! Poistetaan se, mitä kiertoilmaisulla nimitetään ¨immateriaalioikeuksiksi”, mutta joka on itse asiassa näitten monopolien oikeus ryövätä kokonaisten maanosien väestöiltä heidän oikeutensa elämään! Otetaan käyttöön kaikki resurssit, jotta koko maailman väestölle saadaan rokote!

Kaiken tämän saavuttamiseksi tulee ajaa kaikissa maissa työväenluokan valtaannousua yhdessä hyväksikäytettyjen ja sorrettujen kanssa.

Kansainvälinen sosialistikeskus Christian Rakovsky pyytää maailman kaikkien maitten työväen ja sorrettujen järjestöjä tukemaan tätä vetoomusta ja vaatimaan kansainvälisen rokotusohjelman järjestämistä ihmiskunnan tärkeimmän intressin mukaisesti internationalismin pohjalta, joka perustuu kaikkien maitten absoluuttiseen riippuvuussuhteeseen viruksen selättämisessä.

Rokotukset tulee järjestää siten, että kaikkien maitten eturintaman terveydenhuollon työntekijät ja vanhainkotien hoitajat ovat absoluuttisena prioriteettina samanaikaisesti!

Tätä tulee seurata muut prioriteettiryhmät, kuten vanhukset ja ne, joilla on korkea kuolemanriski muitten vakavien sairauksien takia, sekä välttämättömät työntekijät!

Ilmainen rokotus kaikille kaikissa maissa!

Annetaan lupa kaikille maille perustaa tuotantolaitoksia olemassa olevilla rokotteille, jotta voidaan välttää miljoonat tarpeettomat kuolemat!

Pakkolunastetaan kaikki lääkeyhtiöjättiläiset ja kaikki yksiköt, jotka käyttävät hyväkseen ihmisten terveyttä tehdäkseen voittoa!

Autetaan köyhimpiä ja velkaantuneimpia maita rokottamaan koko väestönsä!

Kaadetaan kapitalistihallinnot ja korvataan ne työväen hallituksilla kaikissa maissa!

Annetaan ihmisyyden hallita kansallisen egoismin sijasta!

Ei anneta kapitalistisen ahneuden murskata ihmiselämää!

Ainoastaan kansa voi pelastaa kansan!

 

Kansainvälinen sosialistikeskus, Christian Rakovsky

Vallankumouksellinen työväenpuolue (Revolutionary Workers’ Party, DIP), Turkki

Työväen vallankumouksellinen puolue (Workers’ Revolutionary Party, EEK), Kreikka

Yhdistynyt kommunistipuolue (United Communist Party, OKP), Venäjä

Kommunistien venäläinen puolue (Russian Party of Communists, RPK), Venäjä

Neuvostoliitto -järjestö

Vallankumouksellinen proletariaatin renessanssi (Revolutionary Proletarian Renaissance, ROR), Ranska

Marxilainen työväenliitto, MTL; Suomi

Dokumentlni, Bulgaria

Työväenpuolueen yhtenäinen etukomitea, (United Front Committee for a Labor Party, UFCLP), USA

Evgeni Nikitin, Varnan solidaarisuusunioni (Varna Solidarity Union), Bulgaria

Ewa Groszewska, Itä- ja Keski-Euroopan sosiaalifoorumi, (Social Forum of East and Central Europe), Puola

 

17.12.2020