Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

مرکز سوسیالیست بین المللی کریستین راکوفسکی : جلوی خودخواهی ملی رابگیرید! ! در همه کشور ها امر واکسیناسیون را با کارمندان و کارکنان امور بهداشت و بهزيستي و خانه های سالمندان که در خط مقدم مبارزه هستند آغاز کنید!

جلوی خودخواهی ملی رابگیرید! در همه کشور ها امر واکسیناسیون علیه بیماری کوید 19 را با کارمندان و کارکنان امور بهداشت و بهزيستي و خانه های سالمندان که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند آغاز کنید! همچنین از تمامی شرکت های سودآور در صنایع بهداشت سلب مالکیت نموده و برای حل یک معضل همه گیر بین المللی یک راهکار بین المللی اتخاد کنید.  بدین ترتیب از زندگی انسانها در برابرموانع و پابندهایی که نظام سرمایه داری برپا کرده محافظت کنید.

 

بحران تمدني ایجاد شده توسط اپيدمي بیماری كوييد١٩، امروز تحت شرايط سيستم سرمايه داري به مرحله جدید و حادی رسيده است.اولین قدم بسوی جهان پس ازکوید 19  با شروع واکسیناسیون در انگلستان و ديگر كشورهاي توسعه يافته وهمچنین كشورهايي به اصطلاح "در حال توسعه" برداشته شده است. این در حالی اتفاق می افتد که همه ي دنيا با سردرگمی و حيرت به خودخواهی و ملي گرايي كوركورانه ي دولت هاي سرمايه دار مي نگرند كه فقط به دنبال یک راه چاره برای مردم کشورتحت حاکمیت خود هستند. تهیه ٤٠ ميليون دوز واكسن براي انگلستان و ادعاي "١٠٠ ميليون واكسن در صد روزاول براي مردم آمريكا" توسط جو بايدن و ديگر خودنمایی هاي سياسي، نشانگر تنگ نظري ملي گرايانه ي حاكمان دولت هاي  امپرياليستي و دولت هاي ثروتمند نظام  سرمايه داري است. اين رویکرد نه تنها  یک کوته فکری است بلکه با آسیب رساندن به ماهیت خود، یک حرکت خود برانداز نیز  محسوب می شود. اين تنها بخشی از كوه يخ است که دیده میشود، در حقيقت اين كشورها در حال احتكار واكسن هستند. بنا به گزارش مجله ي نيچر، ايالات متحده ي آمريكا در آگوست سال گذشته از شش واكسن در حال توسعه، هشتصد ميليون دوز خريداري و گزینه خرید حدود يك ميليارد ظرفيت اضافي را نیزتضمين كرده است. انگلستان نیز با سيصدوچهل ميليون دوز یعنی پنج دوز به ازاي هر نفر، بالاترين خريد به نسبت تعداد جمعيت را در دنيا داشته است. بدیهی است که آنها قصد دارند از احتکاردوزهای اضافی خود بعنوان سیاه نمایی در برخی کشورهای دیگر استفاده کنند. 

اين حقيقتي انكار ناپذير است که اپيدمي بیماری كوييد ١٩، يك فاجعه ي بين الملي است وبدون حل اين مشكل در همه كشورها، هيچ كشوري مصون از آن نخواهد ماند. با این وجود این هجوم کورکورانه به سوی نجات ملی واصرار غیر منطقی بر تقدم منافع ملی ، چرخه واکسن را در چنگال خود اسیر کرده است. اين کار بر ضد منافع والاي انسانيت ،اقدامی بي منطق ،يك بينش ملي كوركورانه واز بيخ و بن پوسيده  است. این ادامه وافزایش بیشتر بحران تمدن است که تحت شرایط این همه گیری همه انسانها را آزار می دهد.

مردم زحمت كش جهان هيچ علاقه ای به  اين ملي گرايي كوركورانه ندارند واین مسئله در میان آنها با واكنش معکوس مواجه خواهد داشت. انترناسيوناليستيم زحمت كشان بار ديگر ثابت كرده است كه یک جهان بيني منطقی و مطابق با شرايط عصر ما است. جاییکه اقتصاد و سیاست جهانی به طور فزاینده ای در همدیگر ادغام می شود ، نیاز به سیاستهایی دارد که ملت ها را در برابر ملت ها قرار ندهد. ، بر عکس همه ي ملتها خود را متعلق ومتعهد به يك سيستم منطقي بدانند كه منافع ملي را در راستاي منافع انساني می بیند.

نظام سرمایه داری ثابت کرده است که نه تنها با نیروهای مولد اجتماعی شده که خود ایجاد کرده است بلکه با زندگی انسانها نیز وارد تناقض شده است. 

به همين علت، ما می بايست کاری کنیم که كارگران را بر روند مديريت واكسن قدرت كنترل  وبر همه ي تصميمات حياتي در فرایند مديريت واكسن توسط سازمانهاي پزشكي، اتحادیه های صنفی کارگران بهداشت و در كل توسط اتحاديه ها و انجمن ها و شوراهای محلات فقیر نشین و نظارت داشته باشند. 

همچنين بايستي مصرانه این امر مطالبه کنیم که  مجوز و شرایط لازم برای  كشورهايي كه شرايط اقتصادي و تكنولوژي لازم را دارند توليد انبوه واكسن را  دارند مهیا شود. با اين سرعت كه شركت هاي داروسازي دنيا در حال توليد واكسن هستند قادر نخواهند بود مقدار مورد نياز تمام مردم دنيا ( تقريبا دو برابر جمعيت كل جهان) را توليد كنند و ناگزير قادر نخواهيم بود از صدها هزار حتي ميليونها مرگ ناشي از دير كرد توليد واكسن جلوگيري كنيم. علوم انسانی توانست راه حلي براي نجات جان انسانها از اين فاجعه ي وحشتناك بيابد. نگذاريم سيستم سرمايه داري و نحوه ی رابطه آن با تولید مانع استفاده ي كشفيات عقل انساني و نجات جان انسانها شود. این حرص و طمع سود انحصاری است که مانع ریشه کنی بیماری برای سالها خواهد شد. باید ازغولهای بزرگ داروسازي  سلب مالکیت شود. آنچه به عنوان "حقوق مالكيت فكري ویا حقوق مالکیت معنوی " مصطلح است و شركتهاي بزرگ با تكيه بر آن به غارت مردم پرداخته و جان مردم را به مخاطره مياندازند لغو کنید! تمام منابع را برای تهیه واکسیناسیون برای جمعیت کل جهان بسیج کنید!

  برای انجام همه اینها ، ما باید در راستای به دست گرفتن قدرت توسط طبقه کارگر هر کشور و ایجاد اتحاد با بقیه توده های تحت ستم و استثماردر کشورهای متبوع خود تلاش کنیم.

کریستین راکوفسکی  مرکز سوسیالیست بین المللی ، تمام سازمان های کارگران ، زحمتکشان و مستضعفان کشورهای جهان را به حمایت از این درخواست فرا میخواند و خواستار آن است که برنامه واکسیناسیون که در سطح بین المللی در شرف شروع است با قرار دادن بشریت در مرکز توجه، سازماندهی شود که اساس آن بریک انترناسیونالیسم تعبیه شده که وابستگی متقابل کشورها در شکست ویروس را پایه ریزی می کند.

 

به همه کشورها اجازه دهید امکانات تولید واکسن های موجود را تنظیم کنند تا از میلیون ها مرگ احتمالی غیرضروری جلوگیری شود!

 

بعد از اين مرحله نوبت واكسينه شدن كساني باشد كه در شرايط جدي و ريسك مرگ قرار دارند نظير سالمندان و كارگران كارهاي کلیدی

 

واكسن رايگان در همه ي كشورها براي همه

 

به همه کشورها اجازه دهید امکانات تولید واکسن های موجود را تنظیم کنند تا از میلیون ها مرگ احتمالی غیرضروری جلوگیری شود

 

همه ي شركتهاي انحصاري كه به خاطر سود بيشتر جان مردم را به خطر مياندازند دولتي شوند! 

 

به واكسيناسيون همه ي مردم كشورهايي كه فقير هستند و بدهي دارند ياري شود! 

 

دولتهايي كه مدافع نظام سرمايه داري هستند را براندازيم و دولتهاي مدافع توده ي كارگران را برپا كنيم! 

 

اولويت با انسانيت  نه باخودخواهی ملي!

 

نگذاريم حرص سيري ناپذير سرمايه داري جان انسانها را درزیر چرخهای خود له کند!

 

رهايي و نجات خلق ها تنها بواسطه دستهای خودشان خواهد بود!

 

مرکز بین المللی سوسیالیست ها ، کریستین راکوفسکی

حزب کارگران انقلابی، ترکیه(DIP)

حزب انقلابی کارگران، یونان(EEK)

حزب کمونیست متحد، روسیه(OKP)

حزب کمونیست های روسیه، روسیه(RPK)

انجمن "اتحاد جماهیر شوروی"

رنسانس پرولتری انقلابی، فرانسه(ROR)

اتحادیه کارگران مارکسیست ، فنلاند  MTL

Dokumentalni، بلغارستان

کمیته جبهه متحد برای تشکیل حزب کارگر ، ایالات متحده (UFCLP) 
          اتحادیه همبستگی وارنا ، بلغارستان ( Evgeni Nikitin) 
 مجمع اجتماعی اروپای شرقی و مرکزی ، لهستان (Ewa Groszewska)