Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

Anti-Faşist Zafer Günü Kutlu Olsun! Kahrolsun faşizm, halka hürriyet!

 

 

Anti-Faşist Zafer Günü Kutlu Olsun! Kahrolsun faşizm, halka hürriyet!

 

 

Uluslararası “Hristo Rakovski” Sosyalist Merkezi

9 Mayıs 2023 

Anti-Faşist Zafer Günü Kutlu Olsun! Kahrolsun faşizm, halka hürriyet!

Dünyanın tüm işçileri: insanlığı yok olmakla tehdit eden NATO emperyalizminin savaşına karşı savaş için birleşelim!

Barışın yolu uluslararası sosyalizm için mücadeleden geçer!

 

 

Sovyet Kızıl Ordu’sunun Nazizm karşısındaki Zafer Günü olan 9 Mayıs 1945, ezilen ve sömürülen insanlık için, bilhassa da her nesilden faşizme, emperyalizme ve kapitalist barbarlığa karşı mücadele eden militanlar için ilelebet bir ilham kaynağı olacaktır. 

 

Uluslararası “Hristo Rakovski” Sosyalist Merkezi, şanlı Zafer Günü’nü selamlar ve Ekim’in ülkesinin SSCB’yi faşizme karşı korumak ve insanlığı bir felaketten kurtarmak için 25 milyon Sovyet vatandaşının canı dahil olmak üzere her şeyini feda eden tüm kahramanlarının sonsuz onuru ve aziz hatırası önünde saygıyla eğilir. 

 

Faşizme karşı zafer, kapitalizmden dünya sosyalizmine ve komünizmine geçiş dönemini açan büyük 1917 Sosyalist Ekim Devrimi’nden sonra kazanılan en büyük zaferdi.

 

En büyük trajedi ise 20. yüzyılın sonunda, 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla geldi. Bu felaketten yalnızca dünya kapitalizminin kesintisiz düşmanlığı ve Batı emperyalizmiyle ABD güdümlü NATO’nun yarattığı askeri baskı değil, Sovyetler Birliği’nin içindeki bürokratik nomenklatura da sorumluydu. Bugün aynı emperyalist güçler ve pek gönüllü müttefikleri, komprador kapitalistler ve oligarkların da desteğiyle Ukrayna’da bir vekalet savaşı başlattılar. Bu savaşın maksadı, ABD’nin resmen benimsediği ve dünyaya ilan ettiği kötü şöhretli Brzezinski Doktrini uyarınca 1991 felaketini sonuna kadar götürmek, eski Sovyet bölgesini ve Rusya’daki kalbini parçalamak, sömürgeleştirmek ve faşizan kukla rejimlerin eline teslim etmektir. Ancak bu yolda yalnızca Ukrayna ve Rusya’nın halkları sonu gelmez bir yıkım ve ölüm kabusuna saplanıp kalmıyor, aynı zamanda tüm insanlık uçurumun eşiğine itiliyor. 

 

Tam biz Nazizme karşı Zafer Günü’nü kutlamaktayken, Nazizm o iğrenç başını yeniden kaldırıyor, savaş suçlusu Nazi Stepan Bandera’nın takipçileri onun anısına yeniden anıtlar dikiyor. Tam biz İkinci Dünya Savaşı’nın bitişini kutlarken, ardında galip filan bırakmayacak bir nükleer 3. Dünya Savaşı tehdidi tüm gezegeni tehdit ediyor. 

 

Emperyalist savaş güdüsünün kaynağında Amerikan ve dünya kapitalizminin tarihsel krizi ve düşüşü yer alıyor. 2023 yılının 1 Mayıs’ında Uluslararası “Hristo Rakovski” Sosyalist Merkezi ve RedMed internet ağı, ortak bir bildiri yayınlayarak şu önemli noktayı vurguladı: Kapitalist emperyalizm, çoktan beridir insanlığın daha da ilerlemesinin önünde bir engel teşkil ediyor. Şu anda can çekişmekte ve tüm insanlığı ve canlı tabiatı felakete, hatta yok olmaya sürüklüyor. Tüm dünyada süregiden ekonomik kriz, özünde bu hakikatin ifadesidir. 

Umutsuzca bir çıkış yolu arayan kapitalizm, faşizm ve savaşın zeminini hazırlıyor. Her türlü ırkçı ve gerici yönetimlerin yükselişi, bu çıkmaz yola girişin dış ifadesinden ibaret. NATO emperyalizminin Rusya Federasyonu’nu otuz yıldır kuşatmasının sonucu olan Ukrayna savaşı için de bu hakikat geçerli. Bu savaş, Ukrayna yönetiminin ABD, Birleşik Krallık ve AB’ye vekaleten ve onların sağladığı silahlarla, istihbaratla, gözlemle ve taktik önerilerle yürüttüğü bir savaş. Emperyalizm, bir kez daha tüm insanlığı ve tüm canlı türlerini ölüm ve yıkımla tehdit etmekte.  

 

Uluslararası işçi sınıfının ve dünyanın tüm ezilen halklarının en öncelikli görevi, NATO’nun emperyalist savaşına ve onun öncü güçlerine karşı mücadele ederek dünyayı uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmaktır. ABD güdümündeki NATO vekalet savaşına karşı bir zafer, yalnızca askeri yöntemlerle kazanılamaz. Hitler’in Nazizmine karşı 9 Mayıs 1945’teki zafer, Sovyetler Birliği’ndeki halk kitlelerinin hareketi, komünistlerin önderliğindeki anti-faşist partizanların direnişi ve işgal altındaki Avrupa’nın her yerinde verdikleri uluslararası devrimci halk kurtuluş savaşı ve de sömürge halkların isyanı olmadan kazanılamazdı. 

 

Bugün de aynı toplumsal güçler, yani metropollerdeki uluslararası işçi sınıfı ve Asya, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’nın tüm ezilen halk kitleleri beraber hareket etmek zorunda. Bu çok büyük bir görev, doğru. Savaşın ve ardında yatan krizin yaratabileceği güçlükleri de, sağlayabileceği somut olanakları da görmezden gelemeyiz. Avrupa’daki grev dalgası ve Fransız işçilerinin isyanının da gösterdiği üzere Avrupa başta olmak üzere Küresel Kuzey’de de Küresel Güney’de de büyük halk kitleleri başkaldırı içinde. Bu kitleler, NATO’nun giderek tırmanan askeri saldırganlığının yenilgiye uğratılması yolunda Rusya Federasyonu’nun ve tüm eski Sovyet ve Doğu Avrupa bölgesi halklarının başlıca ve en önemli müttefikleridir. 

 

  Emperyalist savaşa ve faşizme karşı yeni bir zafere acilen ihtiyaç duyuyoruz. Başta Rusya olmak üzere eski Sovyet coğrafyasını ve Çin’i sömürgeleştirmek amacıyla yürüttükleri savaş harekâtını acilen püskürtmemiz gerekli. 1989-1991 yıllarının facialarını tersine çevirmemiz ve bürokratlardan, kapitalistlerden, oligarklardan ve Bonaparte’lardan azade, Lizbon’dan Vladivostok’a yeni ve hakiki bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin doğuşuna zemin hazırlamamız gerekli. 

 

9 Mayıs Zafer Günü’nü yaratan kahramanların izinde barış, ekmek ve özgürlük uğrunda sosyalizmin kızıl bayrağını yeniden kaldırmak için uluslararası alanda birleşelim, örgütlenelim, mücadele edelim!


 

 

Fiilî enternasyonalizmin, insanlığın evrensel kurtuluşunun, dünya komünizminin kızıl bayrağı, yeni zaferimizin bayrağıdır!

 

 

9 Mayıs 2023

 

EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) – Yunanistan

DİP (Devrimci İşçi Partisi) – Türkiye

MTL (Marksist İşçi Birliği) – Finlandiya 

ROR (Proleter Devrimci Yeniden Doğuş) – Fransa

RPK (Rusya Komünistleri Partisi) – Rusya Federasyonu

Sovyetler Birliği Derneği

Opción Obrera (İşçi Seçeneği) – Venezüela 

OKP (Birleşik Komünist Parti) - Rusya Federasyonu