Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

فاشیسم در آستانه قدرت: بیایید راه سال 2002 را دنبال کنیم!

نتایج انتخابات  اخیر ریاست جمهوری فرانسه موید گرانش سیاسی و فضای سنگین انتخابات می باشد.  تهدید فاشیستی به نمایندگی مارین لوپن ان که ما  ازآن بعنوان "طاعون آبی" یاد می کنیم – بر اساس  نتایج اولیه انتخابات سایه به سایه امانوئل ماکرون را دنبال می کند.  البته  این وضعیت در مقایسه با سال‌های 2002 و 2017 که FN (جبهه ملی، نام قدیمی RN، حزب مارین لوپن) به دور دوم رسیده بود کاملاْ متفاوت می باشد.دستگاه فاشیسیم و  تفکر فاشیستی  این بار با  حمایت دو نامزد خود یعنی مارین لوپن و اریک زمور می خواهد به نیروی محرک خود در فرانسه استقرار ببخشد. طبق نظرنظرسنجی‌های انجام گرفته ماکرون و لوپن  ازشانس  برابری برای کسب آراء برخوردار هستند . از این رو باید واقع بین بود و پنهان کردن حقیقت بی فایده است: فاشیسم در آستانه رسیدن به قدرت است.

 

همانند سال 2017، تحلیلگران و روزنامه ها به زودی با رای دادن به ماکرون پرچم خود را به جانبداری از او برافراشته واستراتژی مسدود کردن لوپن را در پیش خواهند گرفت.  همانطوریکه ما در سال 2017 هشدار دادیم و اکنون نیز آن را تکرار می کنیم: هر رای داده شده  به مکرون به سلاحی  در دستان فاشیسم برای استفاده در نبردهای آینده تبدیل خواهد شد.  پیروزی ماکرون و به قدرت رسیدن او در انتخابات 2017 که نتیجه اتحاد با "سد جمهوری خواه" در برابر لوپن بود تنها باعث استحکام  شد. اگر این  سیاست( اعجوبه) به اصطلاح بلوک در مقابل تهدید فاشیستی محکوم به شکست باشد چه خدمتی  به غیر از کمک به فاشیسیم داشته باشد؟  از این رو ما بلوک دیگری را پیشنهاد می‌کنیم. این تنها بلوکی  است که می‌تواند وحشت و سیطره فاشیسم را از فرانسه برچیند. این در واقع مبارزه سرسختانه صدها هزار کارگر، جوانان محله های کارگری و دانشجویان میباشد. در اصل این همان مانع غیرقابل عبوری است که زحمتکشان فرانسه در سال 2002 در خیابان ها ایجاد کردند. بیایید درسال 2022  همان قامهای  سال 2002  برداشته و دوباره همان مسر را بپیماییم.

 

همه سازمان ها موظفند بدون  تامل و تاخروارد عمل شده و مسئولیت های تاریخ خود را بر عهده بگیرند. سازمان‌های سنتی انقلاب مارکسیستی ا، LO، NPA، POI، POID و Révolution Permanente باید بطور عاجل به سازماندهی بسیج نیروهای خود اقدام کنند سازمان های( کمیته های) محلی طبقه کارگر مانند FUIQP و همچنین اتحادیه های کارگری باید برای دفاع از منافع حیاتی خود در برابر فاشیسم به میدان بیایند.  تمامی مبارزان  LFI، PCF، سبزها و حزب سوسیالیست باید بدون شک و تردید در این مبارزه تاریخی شرکت کنند. تمامی کارگران، جوانان محله های کارگری، دانشجویان و روشنفکران باید قبل از اینکه دیر شود برای درهم شکستن فاشیسم  پا به عرصه گذاشته  و اقدام به بسیج نیروهای خود بکنند.

 

برای رهبری این مبارزه اجتناب ناپذیر و تاریخی پس از دور دوم نیاز ما به یک جبهه متحد کارگری امر ضروری است.  همه سازمان‌های اقتصادی و سیاسی کارگران، مانند CGT، Solidaires، CFDT، LO، NPA، POI، POID و Révolution Permanente، باید برای ایجاد این ضرورت باید ابتکار عمل داشته باشند. PCF و LFI همانند سایر تشکل های صنفی و کارگری، دانشجویان، روشنفکران و زنان باید پا بمیان گذاشته و برای دفاع از مردم محله های کارگری در این جبهه شرکت کرده و زمینه لازم جهت آماده سازی این امر فراهم شود که ژنرال‌های آوریل ۲۰۲۱ آن‌ها را « انبوهی های مردمی یا تجمع گروهی» نامیدند.

جبهه متحد کارگران در برابر تهدید فاشیستی!

 

بیایید مسیر سال 2002 دوباره در پیش بگیریم!

 

بیایید بدون درنگ و تعلل فاشیسم را در هم بشکنیم!