Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

Chomsky’den Erdoğan’a cevap var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1.128 akademisyenin yayınladığı bildiriyi eleştirmek için ABD’li ünlü dilbilimci ve toplumsal yorumcu Noam Chomsky’yi Türkiye’ye davet etmişti.  ABD Büyükelçisi’nin de Chomsky'yi davet etmesini, bölgeye gitmesini sağlamasını, “beşinci kol elemanlarından değil doğrudan bilgi almasını” önermişti.

Chomsky’nin başında olduğu dünyaca ünlü bir dizi akademisyen ve aydın ise sanki Tayyip Erdoğan’a önceden cevap verir gibi, Türkiye hükümetinin hem Kürt politikasını, hem de IŞİD’le ilişkisini sert bir şekilde eleştiren bir metne imza attılar. Metin “eldeki bütün bulguların hükümetin IŞİD’in eli kanlı savaş ağalarına yardım etmeyi sürdürdüğünü düşündürdüğünü” ileri sürerek Türkiye hükümetini “IŞİD’e yardım ve yataklık” yapmaya son vermeye çağırıyor.

Erdoğan’ın Chomsky’den beklentisi bakımından çok daha önemlisi, Türkiye hükümetinin “aynı zamanda kendi Kürtlerine karşı korkunç bir baskı harekâtı yürüttüğünü” belirtiyor, haftalarca süren sokağa çıkma yasaklarına dayanan operasyonların “çocuk yaşlı gözetmeden sivilleri ve onların yanı sıra bu mahalleleri korumak için hendekler kazan çok genç yaştaki militanları öldürdüğünü” belirtiyor. Hükümeti “Kürtleri ezmeyi ve katletmeyi durdur”maya çağırıyor.

Metin bir tavsiye ile sona eriyor: “Türkiye hükümetinin gerçekleştirdiği iddia edilen eylemlerin soruşturulması amacıyla tanınmış aydınlardan, hukukçulardan ve demokratik hak savunucularından oluşacak bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu oluşturulması.”

Metni imzalayanlar arasında Noam Chomsky’nin yanı sıra akademik alanda dünyada ve Türkiye’de çok tanınan Michael Löwy (Fransa), Tarık Ali (İngiltere), Prabhat Patnaik, Aijaz Ahmad (Hindistan), Bertell Ollman, Robert Brenner, Nancy Holmstrom, Joan Cocks, Suzi Weissmann, Fred Moseley(ABD), Michael Lebowitz, Greg Albo(Kanada) ve birçok başka akademisyenle birlikte İtalya’dan Avrupa Parlamentosu üyeleri ve eski bakanların, Arjantin’den milletvekillerinin, Rusya’dan, Yunanistan’dan, Arjantin’den sosyalist parti başkanlarının da aralarında bulunduğu bir dizi siyasi şahsiyet de var.

Erdoğan’ın Chomsky ile diğer dünyaca ünlü aydınların bu çıkışı karşısında kimi yardıma çağıracağı merakla bekleniyor.

IŞİD’e yardım ve yataklığa son!

Kürtleri ezmeyi ve katletmeyi durdurun!

Türkiye hükümeti, ülkenin Kürt bölgesinde, Suriye’de ve genel olarak Ortadoğu’da korkunç bir politika izliyor.

Aksini iddia etse de, eldeki bütün bulgular hükümetin IŞİD’in eli kanlı savaş ağalarına yardım etmeyi sürdürdüğünü düşündürüyor. Bu bulgular, Türkiye hükümetinin IŞİD petrolünün Türkiye yoluyla pazarlanmasına izin vererek, topraklarının dünyanın her yerinden gelen militanlarca örgütün saflarına katılmak için geçiş yolu olarak kullanılmasına müsamaha göstererek, gerektiğinde IŞİD savaşçılarına güvenli bölge ve tıbbi bakım sağlayarak ve hem IŞİD’e hem de başka mezhepçi-tekfirci örgütlere silah sağlayarak IŞİD’e destek olduğu sonucuna işaret ediyor. Bunlar doğruysa ortaya çıkan sonuç, hükümetin, Ortadoğu halklarının ve hatta genel olarak dünya halklarının geleceğine tehdit teşkil eden bir siyasi hareketin işbirlikçisi olduğudur.

Türkiye aynı zamanda kendi Kürtlerine karşı korkunç bir baskı harekâtı yürütüyor. Oysa daha 2015 baharına kadar, Türkiye’deki Kürt hareketinin farklı kanatları ile bir müzakere sürecine girişmişti. Temmuz’un sonlarından bu yana birçok Kürt şehri, polis özel harekât güçleri ve son zamanlarda da on binlerce asker tarafından kuşatma altına alınmış durumda. Bu güçler, bir hafta, on gün, hatta daha uzun süreler devam eden aralıksız sokağa çıkma yasağı koşullarında ve her seferinde hem elektrikleri hem de tüm iletişim olanaklarını keserek yoğun nüfusun yaşadığı mahallelere saldırıyor, evleri tek tek arayıp çocuk yaşlı gözetmeden sivilleri ve onların yanı sıra bu mahalleleri korumak için hendekler kazan çok genç yaştaki militanları öldürüyor. Bölgeden gelen bilgiler, son dönemde başlatılan, yeni ve daha şiddetli saldırılarda öldürülen birçok insanla birlikte, durumun hâlihazırda trajik bir hal aldığını gösteriyor. Böyle giderse ve bu baskı faaliyetinin bir aya kadar uzayabileceğinin konuşulduğu da düşünülürse, hayatını kaybedenlerin sayısı binlere ulaşabilir.

Bütün bu olanların sona ermesi gerekiyor, Türkiye hükümeti ateşle oynuyor. IŞİD’e yardım ve yataklık da, yalnızca Türkiye topraklarında değil, Rojava olarak adlandırılan bölgede yani Suriye Kürdistanı’nda da Kürt halkına yönelik en temel hakları inkâr etme politikası da kabul edilemez.  Türkiye’nin IŞİD’e çeşitli biçimlerde yardım ettiğine işaret eden geniş kapsamlı deliller bulunmaktadır. Bu deliller Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın, uydu fotoğrafları ile desteklediği delillerden, ABD yönetiminin farklı sözcülerinin Türkiye ABD’nin hem önemli bir müttefiki hem de NATO üyesi olduğu halde tekrarlanan uyarı ve iddialarına kadar uzanmaktadır.

Türkiye hükümetini IŞİD adlı eli kanlı çeteye verdiği tüm desteği kesmeye ve Kürt vatandaşlarına yönelik baskı ve katliam politikalarını sonlandırmaya çağırıyoruz.

Türkiye hükümetinin gerçekleştirdiği iddia edilen eylemlerin soruşturulması amacıyla tanınmış aydınlardan, hukukçulardan ve demokratik hak savunucularından oluşacak bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu oluşturulmasını tavsiye ediyoruz.

 

İsim                                                                             Kurum

Noam Chomsky, Profesör, MIT, Cambridge, Massachusetts, ABD

Michael Löwy, Emekli Profesör, CNRS, Fransa

Tarık Ali, New Left Review dergisi editörü, Londra, Britanya

Barbara Spinelli, Avrupa Parlamentosu Üyesi, Avukat, Demokrat Hukukçular ve Avrupa Demokrasi için Hukukçular Birliği, İtalya

Nestor Pitrola, Parlamento Üyesi, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Solun ve İşçilerin Cephesi), Arjantin

Paolo Ferrero, Eski Sosyal Dayanışma Bakanı, Komünist Yeniden Kuruluş Partisi Genel Sekreteri, İtalya

Prabhat Patnaik, Emekli Profesör, Jawaharlal Nehru Üniversitesi, Yeni Delhi, Hindistan

Yosif Abramson, RPK (Rusya Komünistleri Partisi) Yürütme Komitesi Üyesi, AMO (Marksist Örgütler Birliği) San Petersburg Şubesi Eşbaşkanı, Teknoloji ve Bilim Doktoru, Rusya Federasyonu

Bertell Ollman, Siyaset Bilimi Profesörü, New York Üniversitesi, New York, ABD

Jorge Altamira, Partido Obrero (İşçi Partisi), Arjantin

Savas Mihail-Matsas, EEK (Devrimci İşçi Partisi) Genel Sekreteri, EEK adına, Yunanistan

Katerina Matsa, Psikiyatrist, Nea Smyrni (Yeni İzmir) ve Aharnon-Kato Patissia Özyönetime Dayalı Parasız Sosyal Tıp Hizmetleri adına, Atina

Soledad Sosa, Parlamento Üyesi, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Solun ve İşçilerin Cephesi), Arjantin

 

Michael Lebowitz, Emekli İktisat Profesörü, Simon Fraser Üniversitesi, Kanada

 

Pablo Lopez, Parlamento Üyesi, Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Solun ve İşçilerin Cephesi), Arjantin

Maurizio Acerbo, Eski Parlamento Üyesi, Komünist Yeniden Kuruluş Partisi Genel Sekretarya Üyesi, İtalya

Robert Brenner, Tarih Bölümü, UCLA, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Nancy Holmstrom, Emekli Profesör, Rutgers Üniversitesi

Aijaz Ahmad, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Eleştirel Teori Profesörü, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine, ABD

Joan Cocks, Mount Holyoke College, ABD

Greg Albo, York Üniversitesi, Kanada

Suzi Weissmann, Siyaset Bölümü, St. Mary’s College, Moraga, Kaliforniya, ABD

Fred Moseley, İktisat Bölümü, Mount Holyoke College, Massachusetts, ABD

Eleni Varikas, Emekli Profesör, Paris VIII Üniversitesi, Fransa

Guglielmo Carchedi, Amsterdam Üniversitesi (Emekli)

Vijay Prashad, Trinity College, ABD

Raquel Varela, Universidade Nova de Lisboa, Lizbon, Portekiz

Robert Sabata Gripekoven Avukat, Barselona, Katalonya

Ewa Groszewska, Sosyalist Mutabakat, Polonya

David Laibman, Science and Society dergisi editörü, Brooklyn, New York, ABD

Tatyana I. Filimonova, Marksist Örgütler Birliği (AMO), San Petersburg, Rusya Federasyonu

August Nimtz, Siyaset Bilimi ve Afro-Amerika ve Afrika Araştırmaları Profesörü, Minnesota Üniversitesi, Minneapolis, MN, US

Mindi Schneider,  Erasmus Üniversitesi, Rotterdam, Hollanda

Gerassimos Makris, Sosyal Antropoloji Profesörü, Panteion Üniversitesi, Atina, Yunanistan

Osvaldo Coggiola, Tarih Profesörü, Sao Paulo Üniversitesi, Brezilya

Piotr Lewandowski, Sosyalist Mutabakat, Polonya

Monika Karbowska, Orta ve Doğu Avrupa Sosyal Forumu

Doug Henwood, Left Business Observer gazetesi ve radyo istasyonu, New York, ABD

Michael Letwin, Labor for Palestine (Filistin için İşçi Desteği) kurucularından, New York, ABD

Neil Faulkner FSA,  Araştırma Görevlisi, Bristol Üniversitesi

Joel Andreas, Doçent, Johns Hopkins Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, ABD

Alvaro Augusto Comin, Profesör, Sao Paulo Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Brezilya

Betto della Santa, Araştırmacı ve Öğretim Görevlisi, Fluminense Federal Üniversitesi, Niteroi Kampüsü, Brezilya

Teodoros Kuçumbos, Nea Prooptiki gazetesi editörü, Yunanistan

Yannis Aggelis, Gazeteciler Sendikası (ESHEA) yönetimi üyesi, Atina, Yunanistan            

Nikos Pelekudas, Sendikacı, Özel Eğitim, Yunanistan

Nikos Ciris, Gençlik Örgütü OEN Genel Sekreteri, Yunanistan


Kostas Apostolopulos, Balkan Enformasyon Bülteni

Sotiris Papadimitriu, Alluminum HELLAS Fabrikasında Sendika Yönetimi Üyesi, Aspra Spitia, Yunanistan

Alessandra Mecozzi, Cultura è Libertà (Kültür Özgürlüktür) Derneği Başkanı

Francesca Koch, Uluslararası Kadın Evi, Roma, İtalya

Alessandro Portelli, Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya

Teresa Lapis, Demokrat Hukukçular, İtalya

Sue George, Pisa Üniversitesi (Emekli), İtalya

Effiong L. Ntuk, Avukat, Torino, İtalya

Stefano Mannironi, Arci-Nuoro Kültür Merkezi, İtalya

Mario Angelelli, Avukat, Roma, İtalya

Arturo Salerni, Avukat, Roma, İtalya

Giorgio Barbarini, Profesör, Pavia Üniversitesi Tıp Fakültesi, İtalya

Fabio de Nardis, Siyaset Sosyolojisi Doçenti, Roma Sapienza Üniversitesi, İtalya

Raul Mordenti, Roma Tor Vergata Üniversitesi, İtalya

Maria Grazia Campari, Avukat, Floransa, İtalya

Antonio Caputo, Adalet için Eylem Hareketi Başkanı, İtalya

Maria Immacolata Macioti, Emekli Profesör, Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya

Gérard Lutte, Emekli Profesör, Sapienza Üniversitesi, Roma, İtalya

Örgütler:

COBAS (Taban Sendikaları Konfederasyonu), İtalya
COBAS Konfederasyonu, Bologna, İtalya
COBAS Konfederasyonu, Empoli Valdelsa, İtalya
Korkusuz Dernek, Cenova, İtalya
İntifada Sosyal Merkezi, Empoli, İtalya

Rebelde Kooperatifi, Napoli, İtalya
Jambo Derneği, Parma, İtalya

Sınır Tanımayan Dernek, Roma, İtalya

Emiliano Zapata Liberter Çevresi, Pordenone, İtalya
Trama di Terre Derneği / Kültürlerarası Kadın Merkezi, İtalya
Simya Laboratuvarları Multimedia Derneği, Modena, İtalya
Göçmen, Sığınma ve İşbirliği Merkezi, Parma, İtalya
Siyahlı Kadınlar, İtalya

Adalet ve Özgürlük için Eylem Hareketi, İtalya
İşgal Edilmiş, Özyönetimli Cartella Sosyal Merkezi, Reggio Calabria, İtalya

Kızıl Bulut Sosyo-kültür Merkezi, Villa S. Giovanni, İtalya

Zeroviolenza.it, (Sıfır Şiddet)

Direnişteki Toplum/ İntifada Özyönetimli Sosyal Merkezi