Akdeniz: Dünya devriminin yeni havzası!

The Mediterranean: new basin of world revolution!

البحر الأبيض: الحوض الجديد للثورة العالمية

مدیترانه: حوزه جدید انقلاب جهانی

Il Mediterraneo: nuovo bacino della rivoluzione mondiale!

Μεσόγειος: Νέα λεκάνη της παγκόσμιας επανάστασης!

Derya Sıpî: Deşta nû a şoreşa cihânê

Միջերկրական ծով: նոր ավազանում համաշխարհային հեղափոխության.

El Mediterráneo: Nueva cuenca de la revolución mundial!

La Méditerranée: nouveau bassin la révolution mondiale!

Mediterrâneo: bacia nova da revolução mundial!

“Acil Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans”ın yıl dönümü üzerine

Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi ve RedMed internet portalının örgütlediği, 25-26 Haziran 2022’de toplanan, 5 kıtadan ve 25 ülkeden 45 konuşmacıyı bir araya getiren “Acil Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans”ın yıl dönümündeyiz. 

Rusya’da yaşanan ve ülkeyi bir iç savaşın eşiğine getiren kriz NATO’nun Rusya ve Çin devletlerine diz çöktürme stratejilerinin, bu rejimlerin restorasyoncu egemenleri tarafından durdurulamayacağını göstermiştir. Savaşa karşı savaşması gereken dünyadaki tüm ezilenler ve emekçilerle omuz omuza veren Rusya, Çin proletaryası ile enternasyonal proletaryadır. 

Adı geçen konferansın sonunda yayınlanan “Uluslararası Anti-Emperyalist ve Savaş Karşıtı Bildirgesi”nde bu konu ile ilgili yazılanlar şöyledir:

“Restorasyonist rejimler ve oligarklar emperyalist saldırıya karşı zafer kazanmaya ne kadirdir ne de niyetli. “Uluslararası iş birliği”, “çok-kutuplu dünya”, “kazan-kazan anlaşması” vb. kofluklar adına halklarının saldırgan düşmanlarıyla pek olası olmayan bir uzlaşma ve hepten imkânsız bir uyum sağlamaya çabalıyorlar. Tüm bu kof sözler, eski ve başarısız “barış içinde bir arada yaşama” ve bürokratik “tek ülkede sosyalizm” formüllerinin yeniden vücuda gelmiş halleri.

      Uluslararası işçi sınıfı ve onun öncüsü, restorasyonist rejimlere, oligarklara ve Bonapart’lara hiçbir destek vermeksizin, emperyalist saldırıya karşı tarafsız kalmamalı, aksine, onu yenilgiye uğratmak için mücadele etmelidir. Amerika ve NATO’nun önderliğindeki emperyalizmin bugün Rusya’ya, yarın Çin’e karşı askerî zaferi yalnızca parçalanarak yarı-sömürge konumuna düşürülecek Rusya, Ukrayna ve Avrasya halklarının değil, bütün insanlığın felaketi olacaktır. Öte yandan, dünya emperyalizminin yaşayacağı stratejik bir yenilgi, yalnızca dünya kapitalizmine ve emperyalizmine karşı mücadelenin ilerlemesini sağlamakla kalmayacak, kapitalist restorasyonun yenilgisi için de en elverişli koşulları yaratacaktır.

   İşte bu, “Hristo Rakovski” Uluslararası Sosyalist Merkezi’nin uluslararası işçi sınıfını bu genel çizgide acil olarak eyleme çağıran savaş karşıtı, anti-emperyalist devrimci politikasıdır.

   Uluslararası işçi sınıfı, Rusya ve Ukrayna’da kitlelerin kendi geleceklerini koruyabilmek için bağımsız olarak harekete geçmesi ile fiilen dayanışma göstermelidir.

      Biz pasifist değiliz. Tüm gücümüzle emperyalist savaşa karşı savaş ilan etmeli ve yürütmeliyiz. Ancak emperyalizm, yalnızca Bonapartist bir devletin askeri kaynaklarıyla yenilgiye uğratılamaz. Ekim Devrimi’nin ertesinde Kızıl Ordu, tüm güçlüklere rağmen Beyazların karşı devrimini ve 14 yabancı emperyalist orduyu kitlelerin devrimci hareketi sayesinde bozguna uğrattı. Ve bürokrasiye ve onun suçlarına rağmen Büyük Nazi Karşıtı Savaş’ta Sovyet Kızıl Ordusu’na Nazizme ve emperyalizme karşı zaferi bahşeden şey, ilhamını Kızıl Ekim’in ülkesini koruma duygusundan alan kitlelerin inisiyatifi, cesareti, hareketi ve muazzam fedakarlıkları idi.”

Uluslararası proletaryanın devrimci güçlerini Ukrayna’daki NATO vekâlet savaşına karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

NATO’nun savaşına tek kuruş, tek kurşun, tek asker yok!

Emperyalist savaşa karşı savaş! Esas düşman içimizde!

Ukrayna halkının emperyalizmin çıkarları için piyon olarak feda edilmesini durduralım!

Emperyalist ülkelerin kendi çıkarları için savaşı uzatma politikasına karşı savaşalım!